JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
24.8.2017 8.15

Kakuliskeppi ja fyrsroska

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­kia-mes­suil­la tuli Lah­den­suon Veit­ta jut­te­le­maan. Mies oli et­si­nyt tark­kaa mää­ri­tel­mää sel­lai­sel­le mur­re­sa­nal­le kuin ”ka­ku­lis­kep­pi”.

Hy­vin huo­nos­ti oli tie­toa löy­ty­nyt. La­pu­an his­to­ri­al­li­sen He­le­mi-tie­to­kan­nan mu­kaan ka­ku­lis­kep­pi on vit­sak­ses­ta vään­net­ty, jon­kin­lai­nen ai­san liu­ku­ma­es­te tai ren­gas­kep­pi, jota on käy­tet­ty sa­ve­na­jos­sa. Jaa­ha – mut­ta ei tuos­ta tie­dos­ta nyt vie­lä oi­kein pää­se kä­si­tyk­seen, mis­tä on kyse.

He­vo­sel­la kul­jet­ta­mi­seen ka­ku­lis­kep­pi näh­tä­väs­ti kum­min­kin liit­tyy. Kaik­kein pa­ras­ta oli­si, jos jol­la­kul­la oli­si ihan oi­kea ka­ku­lis­kep­pi jää­nyt ko­ne­suo­jaan tai pu­a­ri­hin, niin et­tä sel­lai­nen saa­tai­siin näh­tä­vil­le. Oli­si hel­pom­pi ym­mär­tää, mikä veh­je on ky­sees­sä ja mi­ten sitä on käy­tet­ty. Simp­si­öl­lä on muu­ten sel­lai­nen paik­ka­kin kuin Ka­ku­lis­kep­pi. Tai ai­na­kin tien­viit­ta.

Jos tie­dät­te tar­kas­ti, mikä ka­ku­lis­kep­pi on, niin soit­ta­kaa tai pan­kaa pos­tia. Jos ei käy­tös­sä ol­lut­ta ka­ku­lis­kep­piä löy­dy, niin yri­te­tään yh­des­sä hah­mo­tel­la sel­lai­nen pa­pe­ril­le.

Tä­män kir­joit­ta­jaa on ke­sä­kuus­ta läh­tien vai­van­nut sel­lai­nen sana kuin ”fyrs­ros­ka”. Jos­ta­kin kir­jal­li­suu­des­ta se on mie­leen jää­nyt, mut­ta mer­ki­tys on ka­teis­sa. Liit­tyy­kö se jo­ten­kin tu­ki­nuit­toon? Toi­nen ”ros­ka” eli tup­pi­ros­ka on puuk­ko. Mut­ta mikä on fyrs­ros­ka? Ker­to­kaa nyt, et­tei tart­te öi­tä täl­lääs­ten ta­kia val­voa!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?