JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
28.11.2019 6.45

Käyrähän kylis

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Kes­ki­viik­ko­na aa­mu­päi­väl­lä uu­ti­soi­tiin vih­doin, et­tä Pos­tin päi­vä­ja­ke­li­joi­den lak­ko lop­puu. Tämä on leh­den­te­ki­jöil­le hel­po­tus, kun työt voi­daan teh­dä ta­val­li­ses­sa jär­jes­tyk­ses­sä.

La­pu­an Sa­no­mil­le­kin lak­ko on ol­lut han­ka­la ja ai­heut­ta­nut pal­jon yli­mää­räis­tä työ­tä. Mut­ta kun olem­me ja­el­leet leh­tiä it­se ky­lil­le, olem­me saa­neet ai­van en­nen­nä­ke­mät­tö­män pal­jon po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta. Sitä tu­lee toki vii­kot­tain, mut­ta var­maan­kaan mi­kään yk­sit­täi­nen asia ei ole näin pal­jon ih­mi­siä kir­voit­ta­nut kii­tok­siin vuo­si­kau­siin.

Tämä on ol­lut hie­no huo­ma­ta. Ja to­del­la moni teis­tä lu­ki­jois­ta on myös huo­man­nut, et­tä tämä ja­ke­lu li­sä­si yh­tei­söl­li­syyt­tä. Tuli läh­det­tyä kau­pal­le ha­ke­maan leh­teä ja sa­mal­la ta­pa­si tut­tu­ja. Mo­nes­sa pai­kas­sa La­pu­an Sa­no­mien nai­sia jo odo­tet­tiin aa­mul­la. Joku kom­men­toi, et­tä mi­hin sitä Pos­tia tar­vi­taan, kun tämä käy nä­kö­jään näin­kin. Muu­ta­ma vaih­toi myös pa­pe­ri­leh­den ti­lauk­sen­sa di­giin.

Me kii­täm­me kau­niis­ti hy­väs­tä pa­laut­tees­ta. Nyt kun to­tuim­me ky­lil­lä käy­mään näin ti­he­äs­ti, niin tätä var­maan­kin jol­la­kin ta­val­la jat­ke­taan. Meil­lä on jo tu­los­sa ke­vät­puo­lel­la eri­tyi­nen val­ta­kun­nal­li­nen Ky­lät ja kort­te­lit -lii­te, ja asi­aa ke­hi­tel­lään muu­ten­kin. Käy­rä­hän ky­lis sään­nöl­li­ses­ti täs­te­des.

Tämä leh­ti ja­e­taan La­pu­al­la myös nii­hin ta­louk­siin, jot­ka ei­vät vie­lä jos­tain kum­mas­ta syys­tä ti­laa La­pu­an Sa­no­mia. Lu­ke­kaa­pa leh­ti ja ti­lat­kaa, niin tie­dät­te mis­tä kau­pun­gis­sa pu­hu­taan.

Mu­ka­vaa vii­kon­lop­pua ja hy­vää en­sim­mäis­tä ad­vent­tia!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?