JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
10.4.2018 8.00

Luotettava aikuinen arjessa

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Si­vul­la 5 on toi­mit­ta­ja Min­na Vai­ni­on­pään jut­tu Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton or­ga­ni­soi­mas­ta ka­ve­ri­ker­hos­ta. La­pu­al­la on nyt käyn­nis­ty­nyt MLL:n Poh­jan­maan pii­ris­sä en­sim­mäi­nen ka­ve­ri­ker­ho laa­tu­aan. Ky­sees­sä on ala­luok­ka­lai­sil­le tar­koi­tet­tu toi­min­ta, jota pyö­ri­te­tään ker­ran vii­kos­sa, täl­lä het­kel­lä Kes­kus­kou­lus­sa.

Ker­hos­sa puu­ha­taan ta­val­li­sia te­na­vien tou­hu­ja, as­ka­roi­daan, lei­ki­tään ja lii­ku­taan. Siis ai­van sitä sa­maa, mitä teh­täi­siin ko­to­na­kin.

Ker­ho­ja ko­koon­tuu La­pu­al­la vain yk­si, kos­ka ve­tä­jiä uu­puu. Ker­ho­lai­sia oli­si tu­los­sa pal­jon enem­män. Og­ra­ni­saat­to­ri Be­ni­ta Ruo­ho­mä­ki muis­tut­taa, et­tä MLL:llä on koko ajan ”ka­ve­ri­ha­ku” me­nos­sa, va­paa­eh­toi­sia tu­ki­hen­ki­löi­tä kou­lu­te­taan pait­si mai­ni­tun­tyy­li­siin ka­ve­ri­ker­hoi­hin, myös per­he­kum­meik­si, ka­ve­reik­si ni­me­tyil­le nuo­ril­le, lap­sil­le ja maa­han­muut­ta­ja­äi­deil­le.

Ker­hon­ve­tä­jäk­si läh­te­nyt Miia Huh­ta­la ker­too, et­tä vaik­ka toi­min­nas­ta ei saa palk­kaa, se on muu­toin to­del­la an­toi­saa ja tuo mie­len­vir­keyt­tä ve­tä­jäl­le­kin.

MLL:n tar­koi­tus on tar­jo­ta lap­sel­le luo­tet­ta­van ai­kui­sen oh­jaus­ta ja tu­kea sekä ihan ta­val­lis­ta ar­jen mu­ka­vaa puu­has­te­lua. Lap­sia, joil­la on tä­hän ta­val­lis­ta isom­pi tar­ve, on yhä ene­ne­väs­sä mää­rin La­pu­al­la­kin. Jos siis toi­min­ta lap­sen ka­ve­ri­na kiin­nos­taa, niin ol­kaa­pa yh­tey­des­sä MLL:ään. Tä­män­kal­tai­nen va­paa­eh­tois­työ on vas­tuun kan­ta­mis­ta yh­teis­kun­nan kaik­kein pie­nim­mis­tä jä­se­nis­tä.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?