JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
13.9.2018 6.00

MP tästä ;)

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Ot­sik­koa voi­si jat­kaa kir­jai­nyh­dis­tel­mäl­lä emt! Tiet­ty ikä­ryh­mä ”nä­kee” heti, mitä ot­sik­ko tar­koit­taa. Suu­ri jouk­ko leh­den­lu­ki­jois­ta jou­tuu vas­taa­maan, en minä tie­dä eli emt. Ot­sik­ko siis suo­men­net­tu­na; mie­li­pi­de täs­tä. Sil­mä­nis­ku­hy­miö mer­kit­köön täs­sä yh­tey­des­sä lei­kin­las­kua.

Tä­hän on tul­tu ja tä­hän suun­taan ol­laan me­nos­sa. Kir­joi­te­tun kie­lem­me uu­si il­miö ovat kir­jan­ly­hen­teet, hy­mi­öt ja lai­na­sa­nat. Pis­teet, pil­kut, isot kir­jai­met ja ko­ko­nai­set lau­seet ovat jää­neet jo pu­he­li­mel­la kir­joi­tet­tu­jen teks­ti­vies­tin mu­ka­na pois kau­an ai­kaa sit­ten.

Pu­hut­tuun kie­leen taas se­koit­tuu usein eng­lan­nin­kie­li­siä lai­na­sa­no­ja, ja ai­kai­sem­min pel­käs­tään fa­ces­sa ja me­ses­sä käy­tet­ty­jä, juu­ri fa­cen ja me­sen kal­tai­sia lai­nat­tu­ja ly­hen­tei­tä, jot­ka ei­vät ole suo­men kiel­tä. Huo­maa­mat­tam­me näi­ve­täm­me omaa äi­din­kiel­täm­me ja olem­me taan­tu­mas­sa ta­kai­sin luo­la­kir­joi­tuk­sien ta­sol­le.

Ai­koi­naan tais­tel­tiin, et­tä suo­men kie­li tuli vi­ral­li­sek­si kie­lek­si ja myös tie­teen kie­lek­si. Nyt maa­tam­me pyö­ri­te­tään eng­lan­nik­si. Jo Hel­sin­gis­sä len­to­a­se­mal­la ha­lu­am­me ol­la vie­ras­ko­rei­ta. Siel­lä saa ha­ke­mal­la ha­kea omal­la äi­din­kie­lel­läm­me kir­joi­tet­tua teks­tiä. Ek­soot­ti­seen poh­jo­laan tu­le­vat ul­ko­maa­lai­set ovat jopa ker­to­neet, et­tä ha­lu­ai­si­vat näh­dä, mil­tä suo­men kie­li näyt­tää kir­joi­tet­tu­na. Pu­hut­tu­na­kaan sitä ei juu­ri kuu­le, työn­te­ki­jöi­den työ­kie­le­nä on eng­lan­ti.

Jos on käy­nyt Rans­kas­sa tai Ita­li­as­sa, huo­maa hel­pos­ti, et­tä asuk­kaat ovat yl­pei­tä kie­les­tään. Siel­lä tu­ris­tien odo­te­taan pu­hu­van hei­dän omal­la kie­lel­lään. Ruo­ka­lis­tat ovat Rans­kas­sa rans­kak­si, Ita­li­as­sa ita­li­ak­si. Jos ky­syt eng­lan­nik­si jo­tain, saat vas­tauk­sek­si pit­kän li­ta­ni­an maan omal­la äi­din­kie­lel­lä. Vas­ta­puol­ta ei kiin­nos­ta, osaat­ko sitä vai et.

Suo­mi on pie­ni kie­li. Mei­dän on it­se pi­det­tä­vä sii­tä tiu­kas­ti huol­ta, sa­moin kuin kult­tuu­ris­tam­me. Ku­kaan muu sitä ei tee puo­les­tam­me.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?