JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
1.8.2019 8.00

Niin syvällä

Lee­na Hjelt

lee­na.hjelt@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pu­a­lai­set ”mo­po­poi­jat” saa­vat nyt val­ta­kun­nan jul­ki­suut­ta, kun Kat­ja Ku­ri­kas­ta kiit­ti hei­tä tiis­tain La­pu­an Sa­no­mis­sa hie­nos­ta ja lii­kut­ta­vas­ta elees­tä. Po­jat oli­vat py­säyt­tä­neet me­no­pe­lin­sä ja ot­ta­neet ky­pä­rät pois pääs­tä saat­to­kul­ku­een li­pu­es­sa hei­dän ohit­seen.

Ku­ri­kas­sa asu­van Kat­jan kir­joi­tus pää­tyi en­sin Sana-leh­den pää­toi­mit­ta­jan Heli Kar­hu­mä­en some-päi­vi­tyk­sek­si, jos­ta sen edel­leen Il­ta-Sa­no­mat bon­ga­si uu­ti­sek­si. ”Tun­te­mat­to­mien mo­po­poi­kien käy­tös lii­kut­ti vai­na­jaa saat­ta­nei­ta La­pu­al­la”, leh­ti ot­si­koi uu­ti­sen­sa.

Se, et­tä vas­taan­tu­le­vat au­toi­li­jat, pyö­räi­li­jät ja mo­po­po­jat­kin te­ke­vät kun­ni­aa vai­na­jal­le ja saat­tu­eel­le on La­pu­al­la hy­vin van­ha, mut­ta sil­ti yhä voi­mis­saan ole­va hie­no tapa, jon­ka kun­ni­oit­ta­va vies­ti sy­käh­dyt­tää ja lii­kut­taa. Ku­ten kävi Kat­jal­le.

Tapa on La­pu­al­la sy­väl­lä, sen to­te­aa La­pu­an Kuk­ka- ja Hau­taus­pal­ve­lun omis­ta­ja Tii­na Jo­en­suu­kin Il­ta-Sa­no­mien ju­tus­sa. La­pu­al­la poi­kien käy­tös­tä ei ih­me­tel­lä ku­ten nyt val­ta­kun­nas­sa, mut­ta se ei vä­hää­kään vä­hen­nä hei­dän te­kon­sa mer­ki­tys­tä ei­kä vai­ku­tus­ta.

Sil­ti, vaik­ka tapa sy­väl­lä on­nek­si on­kin, mi­kään hie­no­kaan pe­rin­ne ei säi­ly vaa­li­mat­ta ei­kä il­man hel­lää huo­len­pi­toa. Säi­ly­äk­seen se vaa­tii sitä, et­tä van­hem­mat näyt­tä­vät esi­merk­kiä lap­sil­leen ja et­tä uu­det la­pu­a­lai­set ot­ta­vat sen omak­seen vie­däk­seen sitä nuo­rem­mil­le su­ku­pol­vil­le.

Mei­tä edel­tä­neet su­ku­pol­vet ovat teh­neet hy­vää työ­tä pe­rin­teen säi­ly­mi­sek­si ja sa­moin ny­kyi­nen su­ku­pol­vi näyt­tää osan­neen vie­dä vies­tiä eteen­päin omal­le jäl­ki­kas­vul­leen.

Pe­rin­tei­siin pi­tää muis­taa kiin­nit­tää huo­mi­o­ta ei­kä ereh­tyä pi­tä­mään nii­tä it­ses­tään­sel­vyyk­si­nä. Nyt nous­sut jul­ki­suus on so­pi­va ja tar­peel­li­nen he­rä­tys ja muis­tu­tus, vaik­kei tapa uhat­tu­na oli­si­kaan.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?