JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
18.4.2019 8.00

Nyt ideat kuuluville

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Ko­so­lan ta­lon koh­ta­lol­le ei tiis­tai­hin men­nes­sä vie­lä pääs­ty piir­tä­mään uu­sia tu­le­vai­suu­den suun­ta­vii­vo­ja. Sil­loin um­peu­tui huu­to­kau­pat.com -si­vus­tol­la ol­leen, He­rät­tä­jä-Yh­dis­tyk­sen omis­ta­man, kiin­teis­tön huu­to­kaup­pa. Koh­teen poh­ja­hin­nak­si myy­jä il­moit­ti 50 000 eu­roa.

Ai­nut­laa­tui­sen his­to­ri­an elä­neen kiin­teis­tön tu­le­vai­suu­des­ta oli kiin­nos­tu­nut ai­no­as­taan kak­si tar­jo­a­jaa, jot­ka va­ro­vas­ti nos­ti­vat vuo­ro­tel­len hin­taa, ja lo­pul­ta en­sim­mäi­se­nä tar­jouk­sen teh­nyt, teki myös vii­mei­sen tar­jouk­sen, joka oli 5 500 eu­roa poh­ja­hin­taa kor­ke­am­pi.

Yl­lä­tyk­se­nä ei tul­lut se, et­tä He­rät­tä­jä-Yh­dis­tyk­sen hal­li­tus hyl­kä­si tar­jouk­sen, ja jat­kaa nyt koh­teel­le os­ta­ja­eh­do­kaan et­sin­tää.

Ko­so­lan talo ei ole mikä ta­han­sa van­ha puu­ra­ken­nus kau­niil­la jo­ki­ran­ta­ton­til­la. Yli 150-vuo­ti­aal­la ra­ken­nuk­sel­la on niin ai­nut­laa­tui­nen his­to­ria, joka yk­sis­tään nos­taa ri­maa os­ta­ja­eh­dok­kai­den kes­kuu­des­sa. Enem­män poh­dit­ta­vaa aset­taa se, et­tä koh­de on osa val­ta­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vien ra­ken­net­tu­jen kult­tuu­riym­pä­ris­tö­jen ko­ko­nai­suut­ta. Ra­ken­nus­ta ei saa pur­kaa ja jul­ki­si­vut on säi­ly­tet­tä­vä en­nal­laan. Si­sä­ti­lo­ja­kaan ei voi uu­dis­taa mie­lin mää­rin, ja re­mont­tia talo kai­paa ki­pe­äs­ti.

His­to­ria ja vel­voit­teet voi­vat ol­la myös ko­li­kon kään­tö­puo­li, kun asi­aa ei näe es­tee­nä ja hi­das­tee­na vaan ai­nut­laa­tui­se­na mah­dol­li­suu­te­na. Nyt pi­täi­si vain löy­tää se hen­ki­lö tai taho, joka nä­kee pai­kan ve­to­voi­ma­te­ki­jät pai­kal­li­ses­ti mut­ta myös val­ta­kun­nal­li­ses­ti ja jopa maa­il­man­laa­jui­ses­ti.

Il­maan on hei­tet­ty ide­oi­ta kie­va­ris­ta, hä­jy­mu­se­os­ta, vä­ki­val­lan ja va­kau­den mu­se­os­ta. Lä­pi­mur­to vie­lä puut­tuu. Ide­a­rii­hi jau­ha­maan. Hul­lut­kin ide­at voi­vat joh­taa ta­los­ta kiin­nos­tu­neet ta­hot tart­tu­maan toi­meen.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?