JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
31.1.2019 7.00

Pitääkö olla huolissaan?

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Van­hus­ten­hoi­to on nos­tet­tu ti­kun nok­kaan. Ar­vaat­te var­maan mik­si. Sik­si, et­tä Val­vi­ra on jou­tu­nut ot­ta­maan Kris­tii­nan­kau­pun­gis­sa toi­mi­van Es­pe­ri Ca­ren hoi­va­ko­dil­ta toi­mi­lu­van pois. Hoi­va­ko­dis­sa il­me­ni va­ka­via lai­min­lyön­te­jä ja puut­tei­ta.

Tä­män esi­merk­ki­ta­pauk­sen vauh­dit­ta­ma­na kes­kus­tel­laan nyt suu­reen ää­neen van­hus­ten hoi­don ti­las­ta, ei­kä se ole kau­nis­ta kuul­ta­vaa! Van­hus­hoi­don luot­ta­mus­ta on jäl­leen ker­ran hor­ju­tet­tu pe­rus­teel­li­ses­ti. Hyvä, et­tä kis­sa on nos­tet­tu pöy­däl­le, mut­ta mitä sit­ten. Pelk­kä puhe ja kau­niit sa­nat ei­vät rii­tä, vaan tar­vi­taan te­ko­ja.

Omas­sa kau­pun­gis­sam­me van­hus­ten hoi­va­pal­ve­lut ovat vä­hin­tään­kin tyy­dyt­tä­väl­lä ta­sol­la, el­lei jopa hy­väl­lä to­lal­la. Meil­lä van­hus­ten hoi­dos­ta huo­leh­tii pää­sään­töi­ses­ti kun­ta it­se. Vain Myl­ly­tu­van toi­min­ta han­ki­taan os­to­pal­ve­lu­na At­ten­dol­ta. Tääl­lä tie­dos­te­taan sel­ke­äs­ti myös se, et­tä val­von­ta­vas­tuu kuu­luu kun­nal­le ja Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to hoi­taa oman osan­sa sii­tä.

Hy­vin usein kes­kus­te­luis­sa on unoh­det­tu se, et­tä van­huus ei ole sai­raus. Sii­tä ei pa­ran­nu­ta. Sik­si pal­ve­lu­ta­lo­jen kuu­luu ol­la siel­lä asu­vien ih­mis­ten ko­te­ja ja sen asuk­kaat hen­ki­lö­kun­nan työ­nan­ta­jia. Lii­an usein läh­tö­koh­ta kui­ten­kin on, et­tä pal­ve­lu­ta­lois­sa asu­vat van­huk­set ovat työn­te­ki­jöi­den työ­pai­kal­la teh­tä­viä työ­suo­rit­tei­ta, hoi­dok­ke­ja ei asuk­kai­ta.

Ih­mi­sen si­vis­tyk­sen mit­ta on hä­nen suh­tau­tu­mi­sen­sa kans­saih­mi­siin. Ei kai työ muu­tu ras­kaam­mak­si sii­tä, jos hoi­to­ti­lan­tees­sa jut­te­lee ja koh­te­lee van­hus­ta ku­ten ih­mis­tä, ei työ­suo­ri­tet­ta.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?