JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
27.7.2017 8.00

Tiistenjoki haastaa muut

Lee­na Hjelt

lee­na.hjelt@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Tiis­ten­jo­en vä­hi­vah­va Ko­mi­at trak­to­rit -jen­gi ja muu suu­ri tal­koo­jouk­ko on­nis­tui jäl­leen ker­ran jär­jes­tä­mään hie­non ta­pah­tu­man. Vii­me sun­nun­tai­nen trak­to­ri­näyt­te­ly run­sai­ne ohei­soh­jel­mi­neen on­nis­tui odo­tus­ten mu­kai­ses­ti ja yli, sil­lä pai­ne­tut pää­sy­li­put lop­pui­vat kes­ken.

Juu­ri täl­lai­set ta­pah­tu­mat ovat elin­tär­kei­tä si­vu­ky­lien kan­nal­ta. Jos­pa ne edes hi­das­tai­si­vat sitä ke­hi­tys­tä, jos­sa ky­lät kuo­le­vat, kun väki kaik­ko­aa kau­pun­kei­hin.

On val­ta­va mer­ki­tys sil­lä, mil­lai­nen ima­go ky­läl­lä on. Syk­kii­kö sen sy­dän, on­ko sen rai­til­la elä­mää vai on­ko hil­jen­ty­nyt ky­lä­tie? Löy­tyy­kö ky­läs­tä sitä yh­tei­söl­li­syyt­tä, jon­ka voi­min asi­oi­ta ta­pah­tuu?

Ny­ky­ai­ka­na, täs­sä mo­nen­kir­ja­vien fes­ti­vaa­lien ja ky­lä­juh­lien lu­va­tus­sa maa­sa, on kaik­kea muu­ta kuin help­poa kek­siä sel­lais­ta me­noa ja mei­nin­kiä, joka lyö it­sen­sä läpi ky­lä­läis­ten ja kun­ta­lais­ten kes­kuu­des­sa ja mie­luum­min vie­lä rei­lus­ti yli kun­ta­ra­jo­jen. On lä­hes mah­do­ton­ta en­nus­taa, mikä kat­taus suu­reen ylei­söön mil­loin­kin up­po­aa, kun jos­kus me­nes­ty­vät täy­sin kei­no­te­koi­set­kin ide­at, sel­lai­set kuin eu­kon­kan­non SM:t tai Haku pääl­lä -fes­ti­vaa­li Ku­ri­kas­sa.

Tiis­ten­jo­en ta­pah­tu­ma on syn­ty­nyt ky­län omil­le vah­vuuk­sil­le, mikä var­mas­ti on läh­tö­koh­dis­ta pa­ras. Se haas­taa muut ky­lät, vaik­ka – ku­ten sen ak­tii­vi Veli Si­pi­lä­kin to­te­aa – uu­dis­tut­ta­va sen­kin on ei­kä vie­lä ole tie­toa jat­kos­ta. Ta­pah­tu­ma ei voi ol­la sa­man­lai­nen joka ker­ta, ak­tii­vit­kin hyy­ty­vät jos­kus ja ide­at lop­pu­vat no­pe­as­ti luo­vim­mas­ta­kin pääs­tä.

En­si vii­kon­lop­pu­na La­pu­al­la soi jäl­leen VPF, seu­raa­va­na vii­kon­lop­pu­na on Mies – tans­si­pi­to­jen vuo­ro, jois­sa mo­lem­mis­sa on jäl­leen suu­ri jouk­ko tal­koo­lai­sia vär­vät­tyi­nä.

Niin­pä kii­tos ja ku­mar­rus kai­kil­le, jot­ka mit­ta­vis­ta haas­teis­ta huo­li­mat­ta lait­ta­vat omaa, kal­li­sar­vois­ta va­paa-ai­kaan­sa jär­jes­tääk­seen muil­le hie­no­ja ta­pah­tu­mia ja haus­kaa te­ke­mis­tä.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?