JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
1.10.2019 8.00

Väki vähenee

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Ti­las­to­kes­kus jul­kis­ti ei­len aa­mul­la tuo­reen vä­es­tö­en­nus­teen seu­raa­vil­le vuo­si­kym­me­nil­le. Se on pal­jon pes­si­mis­ti­sem­pi kuin ai­em­mat ar­vi­ot.

Koko maan vä­ki­lu­ku al­kaa las­kea vuon­na 2031 – siis jo kah­den­tois­ta vuo­den pääs­tä. Vuon­na 2050 suo­ma­lai­sia on 100 000 vä­hem­män kuin nyt.

Vii­den­tois­ta vuo­den pääs­tä Suo­mes­sa ei ole enää yh­tään maa­kun­taa, jos­sa syn­tyy enem­män ih­mi­siä kuin kuo­lee. Näin käy, jol­lei vau­vo­ja ala syn­tyä enem­män.

Vie­lä vii­me vuon­na vä­ki­lu­ku kas­voi nel­jäs­sä maa­kun­nas­sa ja Ah­ve­nan­maal­la, mut­ta tämä ke­hi­tys py­säh­tyy. Vuon­na 2040 vä­ki­lu­ku kas­vaa enää vain Uu­del­la­maal­la – maa­han­muu­ton an­si­os­ta.

Vii­me vuon­na Suo­mes­sa oli 60 kun­taa, jois­sa syn­tyi enem­män ih­mi­siä kuin kuo­li. En­nus­teen mu­kaan vuon­na 2030 kun­tia, jois­sa syn­tyy enem­män ih­mi­siä kuin kuo­lee, oli­si 35 ja vuon­na 2040 enää 12. Siis vuon­na 2040 vain kah­des­sa­tois­ta Suo­men kun­nas­sa syn­tyy vau­vo­ja enem­män kuin kuo­lee ih­mi­siä.

Ja kuin­kas La­pua? Mei­tä on nyt 14 363.

Ti­las­to­kes­kuk­sen ei­li­sen en­nus­teen mu­kaan vuon­na 2040 la­pu­a­lai­sia on enää 13 022.

Pu­do­tus­ta 1 341 ih­mis­tä. Vuo­den­ta­kai­sen en­nus­teen mu­kaan La­pu­an vä­ki­lu­ku oli­si kas­va­nut yli vii­den­tois­ta­tu­han­nen, mut­ta ei­li­sen päi­vi­te­tyn ti­las­ton mu­kaan vau­va­ka­to ai­heut­taa La­pu­al­la lä­hes puo­len­tois­ta­tu­han­nen pu­do­tuk­sen vä­ki­lu­vus­sa seu­raa­van pa­rin­kym­me­nen vuo­den ai­ka­na.

Pait­si vä­es­tö­ka­to, kiih­tyy tu­le­vi­na vuo­si­kym­me­ni­nä myös maal­ta­pa­ko. Po­ruk­ka ha­lu­aa jos­tain ih­meel­li­ses­tä syys­tä ah­tau­tua yhä tiu­kem­mal­le maa­kun­ta­kes­kuk­siin. Vuo­teen 2040 men­nes­sä vä­es­tö­ään li­sää­vät esi­mer­kik­si naa­pu­ri Sei­nä­jo­ki, Jy­väs­ky­lä, pää­kau­pun­ki­seu­tu, Tam­pe­re, Ou­lu, Ro­va­nie­mi.

Eni­ten väki vä­he­nee itäi­ses­sä Suo­mes­sa ja sen pie­nis­sä kun­nis­sa. La­pu­al­la vä­es­tö­ka­to pa­ris­sa­kym­me­nes­sä vuo­des­sa on mal­til­li­nen run­sas yh­dek­sän pro­sent­tia, mut­ta esi­mer­kik­si Suo­mus­sal­mel­ta ja Liek­sas­ta hä­vi­ää 30 pro­sent­tia vä­es­tös­tä. Sa­von­lin­nas­sa ja Ki­teel­lä väki vä­he­nee nel­jän­nek­sen ver­ran.

On­gel­ma on sekä kan­sal­li­nen et­tä pai­kal­li­nen. Mil­lä saa­daan syn­ty­vyys nou­suun – mil­lä saa­daan koko Suo­mi pi­det­tyä asut­tu­na?

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?