JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
2.10.2018 8.00

Vilkkain väli unohtui

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Aje­lin vii­me vii­kon lo­pul­la työ­a­si­ois­sa Lo­vii­saan ja ta­kai­sin 900 ki­lo­met­riä. Mat­kan hi­tain ja vaa­ral­li­sin osuus oli – jäl­leen ker­ran – La­pua–Sei­nä­jo­ki-väli.

Ilk­ka uu­ti­soi per­jan­tai­na, et­tä maa­kun­nan kan­sa­ne­dus­ta­jien mie­les­tä Sei­nä­jo­ki–Kau­ha­va-väli ei ole val­ti­on tu­le­van vuo­den bud­je­tis­sa täh­del­li­nen tie­han­ke.

Ai­na­kin Ke­pun Ant­ti Kur­vi­nen naa­pu­ris­ta Kau­ha­val­ta, si­nis­ten Rei­jo Hon­gis­to Ala­jär­vel­tä ja Yli­här­mäs­tä läh­töi­sin ole­va Pau­la Ri­sik­ko (kok.) ku­lut­ta­vat ta­kuu­var­mas­ti Sei­nä­jo­en ja Kau­ha­van vä­liä työ- ja va­paa-ajan mat­koil­laan. Myös Vaa­san rkp:läi­nen Jo­a­kim Strand au­toi­lee näil­lä nur­kil­la. Kä­sit­tä­mä­tön­tä, et­tei heis­tä yk­si­kään kat­so­nut yh­tä Ete­lä-Poh­jan­maan pa­hin­ta pul­lon­kau­laa ja vilk­kain­ta työ­mat­ka- ja te­ol­li­sen lii­ken­teen tie­o­suut­ta ra­ha­nar­voi­sek­si.

La­pu­an kau­pun­ki, E-P:n liit­to ja yrit­tä­jät kä­vi­vät vii­me vii­kol­la Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­ri­ös­sä vie­mäs­sä vies­tiä La­pua-Sei­nä­jo­ki-vä­lin ke­hit­tä­mi­ses­tä, mut­ta kan­sa­ne­dus­ta­jan aloi­te si­vuut­ti val­ta­tie 19:n.

Yl­lät­tä­väk­si asi­an te­kee se, et­tä LVM:n elo­kuus­sa jul­kis­ta­maan luon­nok­seen val­ta­kun­nan run­ko­ver­kok­si val­ta­tie 19 kuu­luu. Luon­nos muo­dos­tet­tiin ras­kaim­man ja vilk­kaim­man lii­ken­teen pe­rus­teel­la. Sen luu­li­sin mer­kit­se­vän edus­kun­nan kä­sit­te­lys­sä. Maa­kun­nan lii­ken­nöi­dyin­tä väy­lää ei saa näi­vet­tää.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?