JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
30.7.2020 7.00

Yksi – kaksi – aja!

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Vie­rei­sel­lä si­vul­la on la­pu­a­lai­sit­tain kova he­vo­sur­hei­lu-uu­ti­nen: La­pu­al­ta läh­tee pe­rä­ti kol­me tam­maa Sei­nä­jo­el­la huo­men­na al­ka­viin Ku­nin­kuus­ra­vei­hin. Ta­pah­tu­maan myy­dään vain tu­hat lip­pua per päi­vä, en­nen ko­ro­naa vä­keä on ol­lut vuo­sit­tain jopa 60 000. Kunk­ka­reis­sa käy moni sel­lai­nen­kin, joka ei muu­toin ra­ve­ja har­ras­ta.

Ku­nin­kuus­ra­vien edel­tä­jä ”Suu­ri ori­kil­pai­lu” jär­jes­tet­tiin en­sim­mäi­sen ker­ran jo 1884. Vuo­des­ta 1924 sen kor­va­si­vat Ku­nin­kuus­ra­vit. Ne pi­det­tiin en­sin seit­se­män ker­taa Lah­den ra­vi­ra­dal­la, jon­ka jäl­keen nii­tä ryh­tyi­vät isän­nöi­mään ra­vi­ra­dat eri puo­lil­la maa­ta.

Vuo­teen 1948 saak­ka tam­mat ja oriit kil­pai­li­vat yh­des­sä, jo­ten tam­ma­kin saat­toi ol­la ra­vi­ku­nin­gas. Kak­si tam­maa, Reip­paan-Lii­su vuon­na 1925 ja Tomu nel­jä ker­taa 1930-lu­vul­la, sai­vat ku­nin­kaan loi­men. To­mun voit­to­jen jäl­keen pää­tet­tiin, et­tä jos tam­ma juok­see pa­rem­man ko­ko­nai­sa­jan kuin ori, niin se kruu­na­taan myös ra­vi­ku­nin­kaak­si. Kol­min­ker­tai­nen ku­nin­ga­tar Su­hi­na sai­kin myös ku­nin­kaan tit­te­lin vuon­na 1956.

Täl­lä vuo­si­tu­han­nel­la par­hai­ten me­nes­ty­nei­tä tam­mo­ja Ku­nin­kuus­ra­veis­sa ovat ol­leet Saa­ga S, I.P.Vi­po­tii­na ja V.H.Su­vi­tar, ku­kin on juos­sut ku­nin­ga­tar­loi­men kol­mes­ti. Vii­me vuon­na tam­mo­jen voi­ton vei Vies­ke­rin Vir­va, tois­sa vuon­na Akaa­sia.

Ja tänä vuon­na jän­nä­tään La­pu­an omia tyt­tö­jä, La­kan-Lei­jaa, Ryti-Tyt­töä ja Taks­ven­laa. Kaik­ki tut­tu­ja ni­miä leh­tem­me ra­vi­kat­sauk­ses­ta. La­pu­a­lais­ten me­noa voi seu­ra­ta esi­mer­kik­si tv:stä an­ten­ni­ver­kon ka­na­va­pai­kal­ta 26, C-More Spor­til­ta tai To­toTV:stä. En­si vii­kol­la leh­des­sä Toni Sa­lon re­por­taa­si ta­pah­tu­mas­ta.

Muis­tu­tus: Vii­kon­lop­pu­na eh­tii vie­lä pyö­räil­lä Ala­jo­el­le ja osal­lis­tua Jopo-ar­von­taan! Ku­pon­ki si­vul­la 18.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?