JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Uutiset
13.10.2022 15.15

Aluetaito osti Motiivi Oy:n

La­pu­a­lai­nen maa- ja ve­si­ra­ken­ta­mi­sen pal­ve­lui­ta tar­jo­a­va Alu­e­tai­to Oy tie­dot­taa os­ta­neen­sa Ark­ki­teh­ti- ja In­si­nöö­ri­toi­mis­to Mo­tii­vi Oy:n lii­ke­toi­min­nan. Kau­pan myö­tä Mo­tii­vin toi­min­ta ja hen­ki­lö­kun­ta siir­ty­vät Alu­e­tai­toon.

Alu­e­tai­to Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Por­re sa­noo tie­dot­tees­sa, et­tä voi­mia yh­dis­tä­mäl­lä Alu­e­tai­to voi jat­kos­sa tar­jo­ta kat­ta­vam­min ase­ma­kaa­va­suun­nit­te­lua, vi­her­suun­nit­te­lua ark­ki­teh­ti­suun­ni­tel­mien osa­na sekä esi­mer­kik­si ur­hei­lu- ja lii­kun­ta-alu­ei­den ko­ko­nais­val­tais­ta suun­nit­te­lua.

Mo­tii­vin yrit­tä­jä Jor­ma Kes­ki­kii­ko­nen on siir­ty­mäs­sä vä­hi­tel­len eläk­keel­le, jos­ta syys­tä kaup­pa tuli ajan­koh­tai­sek­si. Ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­lu jat­kuu uu­den omis­ta­jan al­la ai­em­paan mal­liin. Alu­e­tai­to ja Mo­tii­vi ovat ai­em­min­kin teh­neet työ­tä tii­mi­nä. Nyt so­vit­tu yh­teis­toi­min­ta käyn­nis­tyy mar­ras­kuun alus­ta.