JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Uutiset
13.4.2023 8.00

Etappi aloittaa uuden RE-pisteen rakentamisen Lapualle

Tältä näyttää Lapuan uusi RE-konseptin jäteasema, jonka rakentaminen alkaa jo tänä vuonna.

Tältä näyttää Lapuan uusi RE-konseptin jäteasema, jonka rakentaminen alkaa jo tänä vuonna.

Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen

La­keu­den Etap­pi laa­jen­taa toi­min­taan­sa kah­del­la uu­del­la RE-pis­teel­lä, jois­ta toi­nen tu­lee La­pu­al­le ja se ava­taan en­si vuon­na. Toi­nen ra­ken­tuu Ku­rik­kaan ja se val­mis­tuu vuon­na 2025. La­keu­den Eta­pin hal­li­tus päät­ti noin kuu­den mil­joo­nan eu­ron in­ves­toin­ti­oh­jel­mas­ta, jol­la ke­hi­te­tään Eta­pin pal­ve­lu­ky­kyä ja vas­ta­taan asi­a­kas­tar­pei­siin. Oh­jel­ma si­säl­tää kak­si uut­ta RE-pis­tet­tä ja laa­jen­nuk­sia pal­ve­lu­so­vel­luk­siin ja di­gi­ta­li­saa­ti­oon.

La­pu­an RE-pis­te nou­see ny­kyi­sen jä­te­a­se­man naa­pu­rus­toon sa­mal­le Hon­ki­met­sän te­ol­li­suu­sa­lu­eel­le, jo­ten sin­ne on help­po löy­tää. La­pu­al­le RE-pis­tet­tä ryh­dy­tään ra­ken­ta­maan jo tänä vuon­na ja val­mis­ta pi­täi­si ol­la syk­syl­lä 2024. La­pu­an jä­te­a­se­ma on yh­ti­ön toi­sek­si vilk­kain jä­te­a­se­ma Sei­nä­jo­en RE-pis­teen jäl­keen.

Eta­pin en­sim­mäi­nen RE-pis­te val­mis­tui Sei­nä­jo­el­la vuon­na 2021 ja sen myö­tä it­se­pal­ve­lu­a­si­oin­ti on saa­nut suu­ren suo­si­on asi­ak­kai­den kes­kuu­des­sa.

Ny­ky­ai­kai­ses­sa RE-kon­sep­tis­sa tar­jo­taan ko­ti­ta­louk­sil­le mah­dol­li­suut­ta asi­oin­tiin 24/7 it­se­pal­ve­lu­na RE-ap­pi –mo­bii­li­so­vel­luk­sel­la.

– Uu­den­lai­sen kon­sep­tin to­teut­ta­mi­ses­sa läh­tö­koh­ta­na on ol­lut asi­ak­kai­den laa­jat asi­oin­ti­mah­dol­li­suu­det ja hyvä pal­ve­lu­ko­ke­mus. Olem­me tuo­neet jät­teen vas­taa­not­to­pal­ve­lut ny­ky­päi­vään uu­del­la ta­val­la, to­te­aa La­keu­den Eta­pin toi­mi­tus­joh­ta­ja Pek­ka Kon­tio.

Täl­lä het­kel­lä RE-pis­teen asi­oin­ti­käyn­neis­tä noin 85 pro­sent­tia teh­dään jo it­se­pal­ve­lu­na ja yli 60 pro­sent­tia asi­oin­neis­ta ta­pah­tuu pe­rin­teis­ten pal­ve­lu­ai­ko­jen ul­ko­puo­lel­la.