JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Uutiset
5.7.2024 10.25

Näkyykö Lapuajoella seilaamassa tai rannalle ajautuneena jättitukkia?

Näkyykö Lapuanjoella seilaamassa tai rantaan ajatutuneena tukkilaisnäytöksen tukkia?

Näkyykö Lapuanjoella seilaamassa tai rantaan ajatutuneena tukkilaisnäytöksen tukkia?

Min­na Vai­ni­on­pää
@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Tiis­tai-il­ta­na Py­hä­lah­den au­ki­ol­la jär­jes­tet­tiin Ke­sää Kaup­pa­ka­dul­la ta­pah­tu­mas­sa tuk­ki­lais­näy­tös. Pe­rin­ne­la­jia esit­te­le­mäs­sä ol­lut Vil­le Kul­ta­lah­ti si­toi näy­tök­ses­sä käy­te­tyt kak­si tuk­kia kiin­ni ran­nan kan­toon. Suun­ni­tel­mis­sa oli ha­kea tuk­ki­jär­kä­leet pois tä­nään per­jan­tai­na.

– Tu­kit oli ir­ro­tet­tu ja nii­tä kiin­ni pi­tä­neet na­rut hei­tet­ty toi­sen jäl­jel­le jää­neen tu­kin pääl­le. Tein vah­vat sol­mut, jo­ten it­ses­tään ne ei­vät ole ir­ron­neet. Pie­nem­pi tuk­ki, joka se­kin on vii­si met­riä pit­kä, ei ol­lut läh­te­nyt vir­ran mu­ka­na. Se oli jä­mäh­tä­nyt muu­ta­man met­rin pää­hän ran­nas­ta. Sen si­jaan isom­pi tuk­ki sei­laa nyt jos­sain La­pu­an­jo­el­la, Vil­le Kul­ta­lah­ti har­mit­te­lee ikä­vää il­ki­val­taa.

Tu­kit on ir­ro­tet­tu kes­ki­vii­kon ja tors­tain vä­li­se­nä ai­ka­na.

– Kä­vin kat­se­le­mas­sa jo­ki­vart­ta jon­kin mat­kaa, mut­ta tuk­kia ei nä­ky­nyt. Jos joku sen nä­kee tai se ajau­tuu ran­nal­le, niin mi­nul­le voi­si asi­as­ta il­moit­taa ja käyn ha­ke­mas­sa sen pois, Kul­ta­lah­ti toi­voo.

Hä­nen pu­he­lin­nu­me­ron­sa on 040 5079028.

Hän on har­mis­saan il­ki­val­las­ta, jota teh­dään ajat­te­le­mat­ta seu­rauk­sia.

– Jos tuk­ki on me­ne­tet­ty, niin se on pien­tä sii­hen ver­rat­tu­na jos aje­leh­ti­va tuk­ki osuu ve­nee­seen tai ui­mas­sa ole­vaan hen­ki­löön, Kul­ta­lah­ti to­te­aa.