JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
6.5. 11:20

Puisto­pääl­likkö Juha Ylinen Suomen Hautaus­toi­minnan keskusliiton hallitukseen

Puistopäälllikkö Juha Ylinen haluaa luottamustehtävänsä kautta vaikuttaa mm. hautausmaan työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuusasioihin.

Puistopäälllikkö Juha Ylinen haluaa luottamustehtävänsä kautta vaikuttaa mm. hautausmaan työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuusasioihin.

La­pu­an tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­nan puis­to­pääl­lik­kö Juha Yli­nen on va­lit­tu vuo­sik­si 2022-2025 Suo­men Hau­taus­toi­min­nan kes­kus­liit­to ry:n hal­li­tuk­seen. Hal­li­tuk­ses­sa on edus­tus eri puo­lil­ta Suo­mea ja sen tar­koi­tuk­se­na on ke­hit­tää hau­taus­toi­min­taa, edis­tää alal­la toi­mi­vien yh­teis­työ­tä ja myön­teis­tä suh­tau­tu­mis­ta tuh­ka­hau­taus­ta koh­taan sekä vaa­lia ja edis­tää hau­taus­kult­tuu­ria.

– Yk­si tär­keä edis­ty­sas­kel otet­tiin vuon­na 2017, kun voi­maan tuli hau­taus­tuot­tei­den laa­tu­vaa­ti­muk­set. Ar­kun on ol­ta­va ko­ko­nai­suu­des­saan ark­ku­hau­tauk­seen ja tuh­kauk­seen so­vel­tu­va. Ark­ku­jen val­mis­tuk­ses­sa saa käyt­tää vain luon­non­ma­te­ri­aa­le­ja tai vas­taa­via, sel­ven­tää Juha Yli­nen.

Hän ot­ti luot­ta­mus­teh­tä­vän kes­kus­lii­ton hal­li­tuk­ses­sa kii­tol­li­se­na vas­taan. Hän ha­lu­aa ol­la vai­kut­ta­mas­sa eten­kin hau­taus­maan työn­te­ki­jöi­den ja asi­ak­kai­den tur­val­li­suu­sa­si­oi­hin.

MYH

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?