JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
1.11.2023 16.00

Suokon Heikki on vuoden kalkku­nan­tuottaja

Suokon taitoja kehuttiin palkintoperusteissa laajasti. Mainittiin muun muassa, että mies on varma kasvattaja, joka onnistuu vuodesta toiseen.

Suokon taitoja kehuttiin palkintoperusteissa laajasti. Mainittiin muun muassa, että mies on varma kasvattaja, joka onnistuu vuodesta toiseen.

Suo­ma­lai­nen kalk­ku­na-ala pal­kit­see vuo­sit­tain an­si­oi­tu­neen kalk­ku­nan­kas­vat­ta­jan. Pal­kin­to luo­vu­te­taan lo­ka­kuun lo­pus­sa vie­tet­tä­väl­lä kalk­ku­na­vii­kol­la.

Tänä vuon­na hy­vät kas­va­tus­tu­lok­set nos­ti­vat la­pu­a­lai­sen Heik­ki Suo­kon vuo­den tuot­ta­jak­si. Suok­ko on var­ma tuot­ta­ja, joka on­nis­tuu kalk­ku­na­par­ves­ta toi­seen ja vuo­de­na­jas­ta riip­pu­mat­ta, tie­dot­taa va­lin­nan teh­nyt At­ria Oyj:n ja HKScan Fin­land Oy:n omis­ta­ma suo­ma­lai­sen kalk­ku­nan­kas­va­tuk­sen pro­moot­to­ri Län­si-Kalk­ku­na.

Hy­vät kas­va­tus­tu­lok­set ker­ras­ta toi­seen ei­vät syn­ny sat­tu­mal­ta.

– Heik­ki osaa kas­va­tuk­sen, hä­nel­lä on hyvä "lin­tu­sil­mä", hän nä­kee mitä lin­nut kul­loin­kin tar­vit­se­vat”, ku­vai­lee Suok­ko Län­si-Kalk­ku­nan al­ku­tuo­tan­to­pääl­lik­kö Sirk­ka Ka­rik­ko.

Suo­kon muis­ti­sään­tö­nä kalk­ku­na­hal­liin men­nes­sä on "il­ma, vesi, läm­pö – ruo­ka, valo, peh­ku". Nämä kuu­si asi­aa pi­tää muis­taa tar­kis­taa jo­kai­sel­la ker­ral­la, kun kalk­ku­na­hal­lis­sa käy. Näi­den avul­la hän var­mis­taa, et­tä kalk­ku­noi­den olo­suh­teet ovat kun­nos­sa.

Suo­kon ti­lal­la on kas­va­tet­tu kalk­ku­noi­ta nel­jän­nes­vuo­si­sa­dan ajan. Vuon­na 1998 kalk­ku­na­nuo­ri­koil­la liik­keel­le läh­te­nyt kalk­ku­nan­kas­va­tus vaih­tui teu­ras­kalk­ku­noi­hin 2000-lu­vun alus­sa.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?