JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Kulttuuri
1.12.2022 8.00

Lapsikuoro aloittaa joulu­kon­serttien sarjan

Jou­lu­kuus­sa La­pu­an kir­kois­sa on mo­nen­lais­ta mu­siik­ki­tar­jon­taa. En­sim­mäi­nen tuo­mi­o­kir­kon jou­lu­kon­sert­ti on en­si sun­nun­tai­na, lap­si­kuo­ro Lau­Lu­xin ja Ak­se­li Koi­vis­ton ”Jou­lu saa­puu jo­kai­sel­le”. Kon­ser­tis­sa kuul­laan pe­rin­tei­siä jou­lu­lau­lu­ja sekä muu­ta lap­si­kuo­ron oh­jel­mis­toa syk­syn ajal­ta. Ak­se­li Koi­vis­to soit­taa uruil­la rak­kai­ta jou­lu­lau­lu­ja. Kon­ser­tin tuot­to oh­ja­taan lap­si­kuo­ron Es­pan­jan-mat­kan hy­väk­si. Har­tau­des­sa pu­huu Heli Pääk­kö­nen ja yh­tei­ses­ti lau­le­taan jou­lu­vir­siä.

En­si vii­kol­la on vuo­ros­sa seu­ra­kun­nan ai­kuis­kuo­ro­jen jou­lu­kon­sert­ti, jos­sa esiin­ty­vät La­pu­an tuo­mi­o­kir­kon kuo­ro, Si­ker­mä, Tui­kut ja Can­ti­cu­min mie­het lau­la­vat. Ur­ku­ri­na toi­mii Mar­ko Kos­ki­nen. Kuo­ro­ja joh­ta­vat Ou­ti Ha­ka­la, Mik­ko Tien­haa­ra, Mir­ja Lat­va-La­tu­ri ja Riit­ta Juk­ko­la.

Tiis­ten­jo­en kir­kos­sa en­nen jou­lua on jo pe­rin­teek­si muo­dos­tu­nut Jou­lun täh­ti­tai­vas- hy­vän­te­ke­väi­syys­kon­sert­ti, jon­ka tuot­to oh­ja­taan tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­a­työl­le. Kon­ser­tin jär­jes­tä­jä­nä ja yh­te­nä so­lis­ti­na on Son­ja Jo­ki­ran­ta Luo­vuu­den La­keu­des­ta.

Kau­neim­pia jou­lu­lau­lu­ja lau­le­taan yh­des­sä Kau­ha­jär­ven ja Tiis­ten­jo­en kir­kois­sa, tuo­mi­o­kir­kos­sa, Hel­lan­maan seu­ra­kun­ta­ko­dil­la sekä Kaa­ran­män­ni­kös­sä. Tiis­ten­jo­en kir­kos­sa to­teu­tuu pai­kal­li­nen pe­rin­ne, kun piis­pa Mat­ti Sa­lo­mä­ki pi­tää har­taus­pu­heen.

Van­ha jou­lu­näy­tel­mä Tier­na­po­jat he­rää eloon, kun nel­jä ro­vas­tia esit­tä­vät sen. He­ro­dek­sen roo­lis­sa on Juk­ka Tup­pu­rai­nen, Mur­jaa­nien ku­nin­kaa­na Juha Iko­la, Knih­ti­nä Mat­ti Kris­to­la ja Mänk­ki­nä Jus­si Pe­rä­a­ho.

Tier­na­po­jat tuo­vat mie­leen lap­suu­den. Juha Iko­la muis­te­lee lau­la­neen­sa He­ro­dek­sen osan lap­se­na kan­sa­kou­lun kuu­si­juh­las­sa

– Sil­loin tuo ti­lan­ne tun­tui to­del­la jän­nit­tä­väl­tä, Iko­la to­te­aa.

Tier­na­poi­kia on mah­dol­lis­ta kuul­la La­pu­al­la ai­na­kin tuo­mi­o­kir­kon Kau­neim­mis­sa jou­lu­lau­luis­sa.

– Jou­lu­kon­ser­tit ja Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut tuo­vat jou­lu­mie­len. Ter­ve­tu­loa kon­sert­tiin hil­jen­ty­mään ja rau­hoit­tu­maan jou­lu­kii­rei­den­sä kes­kel­tä, Riit­ta Juk­ko­la vink­kaa.