JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Kulttuuri
27.9.2023 8.00

Vuorenmaan töitä naapurissa

Vihreä Mies Hulk on yhdessä Ville Vuorenmaan työssä, ja sen mukaan on saanut nimensä näyttelykin Varikkogalleriassa Seinäjoella.

Vihreä Mies Hulk on yhdessä Ville Vuorenmaan työssä, ja sen mukaan on saanut nimensä näyttelykin Varikkogalleriassa Seinäjoella.

La­pu­a­lais­läh­töi­nen tai­tei­li­ja, muu­sik­ko Vil­le Vuo­ren­maa on ri­pus­ta­nut töi­tään esil­le Sei­nä­jo­en Va­rik­ko­gal­le­ri­aan.

– Esil­lä on 23 ak­va­rel­lia, jot­ka on teh­ty pää­a­si­as­sa 2023–22, Vuo­ren­maa ker­too.

– Mi­nul­la ei ol­lu täl­lä ker­taa etu­kä­teen pää­tet­tyä tee­maa näyt­te­lyl­le, vaan aloin to­teut­taa maa­lau­si­de­oi­ta ja luo­tin sii­hen et­tä tee­ma hah­mot­tuu sit­ten pik­ku­hil­jaa maa­laa­mi­sen myö­tä kun ku­via al­kaa val­mis­tua. Tois­tu­via asi­oi­ta al­koi il­me­tä maa­lauk­sis­sa, Vuo­ren­maa pal­jas­taa.

Näyt­te­lyn ni­me­nä on "Imp­res­si­o­nis­ti­nen Hulk". 1980-lu­vun lap­sil­le sar­ja­ku­va­san­ka­ri Vih­reä Mies Hulk mies saat­taa ol­la hy­vin­kin tut­tu.

– Maa­lauk­sis­sa on pin­nal­la huu­mo­ria, mut­ta sen al­la usein va­ka­vam­pi poh­ja­vi­re, ole­mi­sen poh­din­taa, ajat­te­lun ja tun­tei­den te­ke­mis­tä nä­ky­väk­si. Osa maa­laus­ten ai­heis­ta on hen­ki­lö­koh­tai­sia, osa ku­vit­teel­li­sem­paa ta­ri­naa.

Vuo­ren­maa asuu ny­ky­ään Ou­lus­sa per­hei­neen.

– Ku­vien ai­heet syn­ty­vät in­tui­tii­vi­ses­ti, ai­heen täy­tyy jo­ten­kin kos­ket­taa ja tun­tua mer­ki­tyk­sel­li­sel­tä. Maa­lauk­sis­sa voi ol­la myös leik­ki­syyt­tä, mi­hin on saat­ta­nut vai­kut­taa se­kin et­tä it­sel­lä­ni on nyt päi­vä­ko­ti-ikäi­nen lap­si, tai­tei­li­ja poh­tii.

"Imp­res­si­o­nis­ti­nen Hulk" on Va­rik­ko­gal­le­ri­as­sa esil­lä 15.10. saak­ka.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?