JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
12.12.2019 7.00

Ahkeria harrastajia

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Täs­sä leh­des­sä on jut­tu Ma­ria Kos­kes­ta ja Ven­la Lem­po­ses­ta, jot­ka ovat mo­lem­mat niin ah­ke­ria har­ras­ta­jia, et­tä hei­dät on kat­sot­tu pal­kin­non ar­voi­sek­si.

Ma­ria Kos­ki va­lit­tiin La­pu­an en­sim­mäi­sek­si Vuo­den re­ser­vi­läi­sek­si. La­pu­an re­ser­vi­läi­set ja La­pu­an Re­ser­viup­see­ri­ker­ho ker­toi­vat pal­kin­non pe­rus­tei­na, et­tä Kos­ki on osal­lis­tu­nut toi­min­taan erit­täin ak­tii­vi­ses­ti ja ol­lut ai­na val­mii­na kök­kään, läh­te­nyt mu­kaan ta­pah­tu­ma­toi­min­taan ja am­mun­toi­hin.

14-vuo­ti­as Ven­la Lem­po­nen pal­kit­tiin Haa­pa­kos­kel­la Vuo­den nuo­ri­so­seu­ra­lai­se­na. Hän on ol­lut pie­nes­tä pi­tä­en mu­ka­na nuo­ri­so­seu­ran ker­hois­sa ja nyt pi­tää it­se sekä nuo­ri­so­seu­ran ker­hoa et­tä 4H-ker­hoa. Lem­po­sen ker­hois­sa lei­ki­tään, as­kar­rel­laan ja teh­dään kaik­kea haus­kaa, mitä oh­jaa­ja sat­tuu kek­si­mään.

Mo­lem­mat pal­ki­tut to­te­a­vat, et­tä ky­sees­sä on tär­keä har­ras­tus. Ei­hän pal­kin­non ar­voi­seen ah­ke­ruu­teen muu­ten oli­si­kaan mo­ti­vaa­ti­o­ta.

Sel­lai­nen har­ras­tus, jo­hon ih­mi­nen up­pou­tuu täy­sin ja sy­väl­li­ses­ti, on tut­ki­tus­ti fyy­si­sen ja psyyk­ki­sen ter­vey­den kan­nal­ta ai­van kes­kei­nen. Har­ras­tuk­sen avul­la voi tor­jua kaa­mos­ma­sen­nus­ta, ver­kos­toi­tua, kas­vat­taa hen­kis­tä pää­o­maa ja ko­hen­taa kun­toa. Vuo­den re­ser­vi­läi­nen ja Vuo­den nuo­ri­so­seu­ra­lai­nen toi­mi­vat meil­le muil­le hy­vi­nä esi­merk­kei­nä.

Hy­vää kol­mat­ta ad­vent­tia!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?