JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
9.6.2022 7.00

Jokahittelle jotakin

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Kesä-La­pua tar­jo­aa rok­kia, rau­haa ja rak­kaut­ta oi­keen tru­sa­päis.

Vä­li­lään val­mis­tuu pumpt­rack-rata. Hie­no kau­pun­gin stra­te­gi­an mu­kai­nen pa­nos­tus lap­siin ja nuo­riin. Mikä pumpt­rack? Se sel­vi­ää si­vul­ta 11.

Sun­nun­tai­pyö­räi­li­jät voi­vat pol­kea tun­nel­mal­li­sen kah­vi­la­kier­rok­sen ke­sä­mai­se­mis­sa. Kir­kol­ta kan­nat­taa läh­teä pol­ke­maan koh­ti Tiis­teä, mat­kan var­rel­le osu­vat niin An­na­lan Vil­la kuin Sa­vi­pa­ja Lin­tu­ko­don uu­si ke­sä­kah­vi­la Kup­po­nen. Tiis­ten­jo­el­la odot­taa kah­den ylä­kou­lui­käi­sen nuo­ren nai­sen vas­ta avat­tu ke­sä­kah­vi­la Vi­o­la. Ihas­tel­kaa­pa ku­via si­vul­ta 24-25. Jo­ki­laak­son Nuk­ke­ruu­su-kah­vi­la (s. 19) ja Äm­mä­län­mä­en Vi­o­la ovat nuor­ten 4H-yri­tyk­siä. Si­vul­la 10 on jut­tu kol­man­nes­ta­kin 4H-yri­tyk­ses­tä, jon­ka nimi on Vauh­ti­mu­ku­lat. Ju­tus­ta sel­vi­ää, mil­lä alal­la ty­töt toi­mi­vat.

La­pu­an päi­vän juh­lal­li­suuk­siin (s. 18) lu­keu­tu­vat Suo­men so­dan tais­te­lu­näy­tös ja so­dan his­to­ri­a­näyt­te­ly Ko­so­las­sa. Tuo­mi­o­kir­kon ke­sä­kon­sert­ti­sar­jan aloit­ta­vat la­pu­a­lais­läh­töi­set muu­si­kot Juha Lagst­röm ja Lau­ra Sip­po­la heti hei­nä­kuun alus­sa. Tu­los­sa on kuu­lem­ma ai­na­kin La­pua-fii­lik­siä. En­sim­mäi­sen La­pua pride -vii­kon suo­je­li­ja on tut­tu ur­hei­li­ja. Si­vul­ta 11 voi lu­kea hä­nen vies­tin­sä la­pu­a­lai­sil­le.

Ot­ta­kaa ter­mos kaf­fia ja pla­rak­kaa. Ja pan­kaa leh­ti tal­teen, asi­aa pii­saa kou­lu­jen al­kuun saak­ka.

Läm­min­tä ke­sää!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?