JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
27.6.2019 8.00

Juusto- ja viinamaakunta

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Kun­nal­li­sa­lan ke­hit­tä­mis­sää­tiö KAKS lä­hes­tyi vii­me vii­kol­la tie­dot­teel­la, jos­sa se mai­nos­ti jul­kai­su­sar­jas­saan il­mes­ty­nyt­tä Jan Ero­lan laa­ti­maa ra­port­tia Uu­sien ide­oi­den Suo­mi. Kir­jas­sa Ero­la erit­te­lee suo­ma­lai­sia me­nes­tys­ta­ri­noi­ta ja an­taa esi­merk­ke­jä sii­tä, mi­ten maam­me 18+1 maa­kun­taa voi­si­vat ko­ros­taa omia vah­vuuk­si­aan, vil­kas­tut­taa elin­kei­no­e­lä­mää ja hou­ku­tel­la alu­eel­le tu­ris­te­ja.

Ete­lä-Poh­jan­maan kan­nat­tai­si ra­por­tin mu­kaan pro­fi­loi­tua vii­nal­la ja juus­toil­la. Ku­ten Skot­lan­nis­sa, meil­lä­kin voi­si va­el­taa sank­ka tu­ris­tien jouk­ko Ky­rön tis­laa­mos­ta Juus­to­port­tiin ja Kos­ku­en ku­pees­ta Pra­mi­an teh­taal­ta Sei­nä­jo­el­la Food­wes­tiin syö­mään ”epak­sia”. Ja Kos­ken­kor­val­la käy­täi­siin kos­su­mu­se­os­sa. Ete­lä-Poh­jan­maa voi­si ot­taa käyt­töön Suo­men juus­to- ja vii­na-ai­tan ni­mik­keen.

Skot­lan­nis­sa vis­ki­mat­kai­li­jat jät­tä­vät maa­han vuo­sit­tain 70 mil­joo­naa eu­roa. Toki siel­lä on tis­laa­moi­ta­kin niin kuin meil­lä en­nen pon­tik­ka­pan­nu­ja. Vie­lä­kös sitä muu­ten joku ti­put­taa? Joka ta­pauk­ses­sa Ero­lan tyr­kyt­tä­mä idea ei ole ai­van äl­lis­tyt­tä­vim­mäs­tä pääs­tä. Jos kär­ke­nä pau­ku­te­taan juus­to­ja ja vii­naa, niin ai­na siel­tä tu­ris­tin tas­kus­ta joku ropo ir­to­aa mui­den­kin kuin mai­nit­tu­jen kun­tien kaup­pa­liik­kei­siin.

Toki Ero­la mai­nit­see, et­tä Ete­lä-Poh­jan­maa tun­net­tiin en­nen van­haan muun mu­as­sa puuk­ko­junk­ka­reis­ta ja 1930-lu­vun ää­ri­oi­keis­to­lai­suu­des­ta sekä pai­nis­ta ja pie­ny­rit­tä­jyy­des­tä. Täl­lä­kin lis­tal­la on vie­lä hyö­dyn­tä­mä­tön­tä ka­pa­si­teet­tia tu­ris­tin hou­kut­te­le­mi­seen. Ei­kä vä­him­pä­nä la­pu­a­lai­nen his­to­ria.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?