JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
8.10.2020 7.00

Kanna vastuusi pandemian ehkäisystä

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Tä­män leh­den pai­noon men­nes­sä al­koi jäl­leen ti­pah­del­la pos­tiin ko­ro­na­pe­ruu­tuk­sia. Olem­me ko­ro­nan kiih­ty­mis­vai­hees­sa, ja alu­eel­li­nen yh­teis­työ­ryh­mä ”Nyrk­ki” on an­ta­nut vah­vat suo­si­tuk­set muun mu­as­sa etä­töis­tä ja mas­kin käy­tös­tä esi­mer­kik­si ruo­ka­kau­pois­sa. Nyr­kin suo­si­tus on myös pan­na kaik­ki har­ras­tus­ryh­mät tau­ol­le lo­ka­kuuk­si, li­säk­si yh­teis­työ­ryh­mä ke­hot­taa kun­tia kiel­tä­mään yli 50 ih­mi­sen ta­pah­tu­mat koko kuul­ta. Asi­as­ta li­sää si­vul­la 7.

Uu­si äk­ki­py­säys esi­mer­kik­si ta­pah­tu­mis­sa ja har­ras­tuk­sis­sa tun­tuu han­ka­lal­ta. Ke­sän ai­ka­na eh­dit­tiin jo huo­kais­ta hel­po­tuk­ses­ta ko­ro­na­pan­de­mi­an suh­teen, mut­ta se tai­si­kin ol­la un­ta tai vii­nien huu­maa, ku­ten eräs la­pu­a­lai­nen au­to­kou­lu­no­pet­ta­ja en­nen van­haan ajo-op­pi­laal­le ins­sin lä­pi­me­nos­ta to­te­si.

Yh­teis­kun­nan sei­sah­tu­mi­nen on pe­lot­ta­va uh­ka­ku­va. Mi­ten käy, jos yhä isom­pi osa yri­tyk­sis­tä jou­tuu pan­na la­pun luu­kul­le? Sii­tä ei maan ta­lous äkis­ti toi­vu, pu­hu­mat­ta­kaan yrit­tä­jis­tä, joit­ten pi­täi­si saa­da pal­kat mak­set­tua ja lei­pä omaan­kin pöy­tään.

Kau­pun­gin hoi­to­työn joh­ta­ja Ca­ri­ta Lil­ja­mo ve­to­aa si­vul­la 7 la­pu­a­lai­siin: Pi­de­tään La­pua mah­dol­li­sim­man tau­ti­va­paa­na alu­ee­na, kan­ne­taan jo­kai­nen vas­tuum­me ko­ro­nan eh­käi­sys­tä. Näin pi­däm­me La­pu­al­la elin­kei­no­e­lä­män, toi­min­not ja jul­ki­set pal­ve­lut käyn­nis­sä.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?