JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
12.12.2017 8.00

Lapset ja lastemme lapset, teidän nyt vuoronne on

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Vii­me­viik­koi­nen Suo­men sa­ta­vuo­ti­sen it­se­näi­syy­den juh­la­päi­vä oli La­pu­al­la eri­tyi­sen vai­kut­ta­va. En­nen upe­aa pää­juh­laa ko­koon­tui san­ka­ri­hau­doil­le Kau­ha­jär­vel­le, Tiis­ten­jo­el­le ja kes­kus­taan kun­ni­a­var­tio. Jo­kai­nen la­pu­a­lai­nen so­das­sa me­neh­ty­nyt sai hau­ta­ki­vel­leen sep­pe­leen, kynt­ti­län ja var­ti­jan.

Kun­ni­a­var­ti­o­ta­pah­tu­ma näyt­ti konk­reet­ti­ses­ti meil­le rau­han ajan lap­sil­le, mi­ten val­ta­van haa­van so­dat is­ki­vät La­pu­al­la­kin. Lä­hes nel­jä­sa­taa la­pu­a­lais­ta ih­mis­tä me­neh­tyi vuo­sien 1939-1944 vä­li­se­nä ai­ka­na. Sata ih­mis­tä joka so­ta­vuo­si. San­ka­ri­hau­ta­jai­sia oli jat­ku­vas­ti.

Se, joka kirk­ko­pi­hois­sa oli kun­ni­a­var­ti­o­ta seu­raa­mas­sa, ei voi­nut vält­tyä lii­ku­tuk­sel­ta. Ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­ta pois­tu­va väki py­säh­tyi va­ka­va­na var­ti­on ää­reen. Hil­jen­nyt­tiin yh­des­sä, jos pu­hut­tiin, niin sii­tä, mi­ten vai­kut­ta­va näky oli. Muu­ta­ma kävi et­si­mäs­sä omai­sen­sa san­ka­ri­hau­dan ja kiit­ti sii­nä sei­so­nut­ta var­ti­o­lais­ta. Van­hem­mat, joi­den lap­set oli­vat var­ti­os­sa, oli­vat an­si­os­ta­kin yl­pei­tä jäl­ki­kas­vus­taan. Useim­mat pyyh­ki­vät sil­mi­ään.

Myös la­pu­a­lai­set nuo­ret ot­ti­vat asi­an omak­seen. Esi­mer­kik­si La­pu­an lu­ki­ol­ta oli yli 50 nuor­ta kun­ni­a­var­ti­os­sa. Se on hui­kea luku, ja ker­too val­ta­vas­ta ar­vos­tuk­ses­ta – ja myös ym­mär­ryk­ses­tä sitä koh­taan, ket­kä ovat va­pau­den ta­kuu­mie­het.

La­pu­al­la voi­daan luot­taa sii­hen, et­tä ot­si­kos­sa ole­vien So­ta­ve­te­raa­nin il­ta­huu­don sa­no­jen haas­tee­seen vas­ta­taan. Lap­set ja las­tem­me lap­set ei­vät pääs­tä muis­to­ja him­me­ne­mään.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?