JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
6.2.2018 8.00

Nenän mallia ja lastenhuonetta

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Kau­pun­ki jär­jes­tää en­si sun­nun­tai­na asun­to- ja tont­ti­päi­vän Simp­si­ön Tai­vaan­pan­kol­la. Ku­ten vii­me vii­kol­la uu­ti­soim­me kiin­teis­tö­vä­li­tys­kat­sauk­ses­sa, ky­syn­tää ko­deil­le La­pu­al­ta on. Tar­ve on niin ker­ros­ta­lo- ja ri­vi­ta­lo­a­sun­noil­le kuin oma­ko­ti­ta­loil­le ja maa­pa­la­sil­le. Vä­lit­tä­jät ker­toi­vat ju­tus­sam­me, et­tä asun­to­kaup­pa on vil­kas­tu­nut. Moni nuo­ri per­he käy ken­ties töis­sä naa­pu­ri­kun­nis­sa, mut­ta La­pu­an yli­voi­mai­sen hyvä har­ras­te­tar­jon­ta ja hy­vät pal­ve­lut ve­tä­vät meil­le asu­maan. Kou­lu­ra­ken­ta­mi­nen­kin on läh­te­nyt käyn­tiin, lu­kio nou­see kes­ki­as­teen kam­puk­sel­le. Uu­sia ala­kou­lu­ja suun­ni­tel­laan Ri­ta­mä­el­le ja Liuh­ta­riin, Ala­nur­mos­sa­han jo on uu­den­kar­hia kou­lu­ta­lo.

Uu­det kau­pan alan yri­tyk­set tar­jo­a­vat myös töi­tä. Kai­vat­tu­ja nais­työ­paik­ko­ja on pe­rin­tei­ses­ti kau­pan alal­la pal­jon, ja uu­si kaup­pa­kes­kus Ruu­ti laa­je­nee en­ti­ses­tään tar­jo­ten yhä pa­rem­mat pal­ve­lut.

Elin­voi­mai­ses­sa maa­seu­tu­kau­pun­gis­sa yh­te­nä valt­ti­na on tont­tien mo­ni­puo­li­suus. On met­sä­tont­tia, rin­net­tä, pel­to­au­ki­aa ja puu­ron­sil­mää. Lä­hes kes­kus­tas­ta­kin löy­tyy tont­ti­maa­ta, jos va­lin­tak­ri­tee­ri­nä on kä­ve­ly­mat­ka kaup­poi­hin. Asun­to-osa­ke­tar­jon­ta­kin on ai­van kii­tet­tä­väl­lä ta­sol­la, ei­kä vuok­ra-asun­toa ha­vit­te­le­vien­kaan tar­vit­se jää­dä il­man.

Jos oma koti La­pu­al­la kiin­nos­taa, läh­te­kää sun­nun­tai­na Simp­si­öl­le.

Ja jos mie­les­sä kan­gas­te­lee pot­ku­hou­su­jen tai kan­to­lii­no­jen ku­via, niin avat­kaa­pa sivu kah­dek­san. Täs­sä leh­des­sä on jäl­leen vii­det­tä si­vua su­loi­sia vii­me vuon­na syn­ty­nei­tä la­pu­a­lai­sia tai la­pu­a­lais­läh­töi­siä vau­vo­ja. Jol­lei näis­tä si­vuis­ta tule vau­va­kuu­me, niin ei sit­ten mis­tään. Kat­tel­kaa ne­nän mal­lia ja ryh­ty­kää toi­meen! Ja käy­kää te­ke­mäs­sä kau­pat omas­ta ko­dis­ta sun­nun­tai­na, niin on las­ten­huo­ne val­mii­na.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?