JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
14.2.2019 9.00

Palvelua ilmaiseksi?

Lee­na Hjelt

lee­na.hjelt@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Siel­tä löy­tyi­vät kau­no- ja tie­to­kir­jat, op­pi­kir­jat, vi­hot, lyi­jy­ky­nät, ha­ju­ku­mit, tei­ni­ka­len­te­rit ja tar­vit­ta­vat lah­ja­ta­va­rat. Pie­ni poi­ka iso­van­hem­pien­sa luo La­pu­al­le saa­pu­es­saan ha­lu­si vä­lit­tö­mäs­ti He­rät­tä­jän kir­ja­kaup­paan – siel­lä kun oli­vat par­haat Po­ke­mon-kor­tit. Joku muis­te­lee käy­neen­sä lap­se­na nenä kiin­ni näy­teik­ku­nas­sa ihas­te­le­mas­sa iha­nia esi­nei­tä, mut­tei ra­ha­ton­na toh­ti­nut si­sään.

On­pa siel­tä saa­nut ka­me­roi­ta, kir­joi­tus­ko­nei­ta ja tie­to­ko­nei­ta, kris­til­lis­tä ja La­pu­aan liit­ty­vää kir­jal­li­suut­ta.

Maa­nan­tai­nen uu­ti­nen He­rät­tä­jä-Yh­dis­tyk­sen pää­tök­ses­tä sul­kea He­rät­tä­jän kir­ja­kaup­pa sai ih­mi­set har­mit­te­le­maan pää­tös­tä so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa. Sitä, et­tä La­pu­al­ta läh­ti nyt vii­mei­nen kir­ja­kaup­pa, mut­ta myös sitä, et­tä kau­pat vä­he­ne­vät pik­ku hil­jaa. Moni kiit­tää ku­lu­neis­ta vuo­sis­ta ja ke­huu saa­neen­sa ys­tä­väl­lis­tä pal­ve­lua.

Pie­nen on vai­kea pär­jä­tä ny­kyi­ses­sä kil­pai­lu­ti­lan­tees­sa. Mah­do­ton­kin, ku­ten taas ha­vai­taan. Mitä yrit­tä­jä voi teh­dä ti­lan­tees­sa, jos­sa oma si­sää­nos­to­hin­ta tuot­teel­le on kor­ke­am­pi kuin hin­ta, jol­la isot mar­ke­tit myy­vät tuo­tet­ta ulos? Kir­ja­kaup­pa Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­jan Han­na Mau­nu­lan mu­kaan ih­mi­set myös odot­ta­vat eri­kois­kau­pan pal­ve­lua verk­ko­kau­pan hin­noil­la.

Olem­me nyt van­hus­ten­huol­los­sa il­men­nei­den ka­ru­jen esi­merk­kien kaut­ta tul­leet tie­tä­mään, mitä seu­raa sii­tä, kun raha rat­kai­see.

Voi­si­ko meil­lä ol­la mui­ta­kin ar­vo­ja kuin raha teh­des­säm­me os­to­pää­tök­siä? Ku­ten esi­mer­kik­si se, et­tä omas­sa ko­ti­kun­nas­sa on ja py­syy se pie­ni ki­vi­jal­ka­lii­ke? En­tä­pä jos al­kai­sim­me an­ta­maan ar­voa myös sil­le eri­kois­liik­kees­tä saa­mal­lem­me pal­ve­lul­le, joka usein – ku­ten myös He­rät­tä­jäs­sä – on ys­tä­väl­lis­tä ja osaa­vaa? Oli­sim­me­ko val­mii­ta ar­vos­ta­maan sitä jopa niin pal­jon, et­tä voi­sim­me sen vuok­si mak­saa tuot­tees­ta hiu­kan kor­ke­am­paa hin­taa?

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?