JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus

Pyhää arjen keskellä

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Sun­nun­tai­na vie­te­tään en­sim­mäis­tä ad­vent­tia. Kris­ti­kun­ta val­mis­tau­tuu jou­lun­viet­toon.

Kris­tit­ty­jen li­säk­si useim­mat maal­lis­tu­neet­kin suo­ma­lai­set, ta­pak­ris­ti­tyt, epäi­le­vät tuo­maat, ag­nos­ti­kot ja ateis­tit ryh­ty­vät vii­meis­tään en­sim­mäi­se­nä ad­vent­ti­na ra­ken­te­le­maan jou­lua, vuo­den suur­ta juh­laa. Vain har­va kiel­täy­tyy pi­meim­män vuo­de­na­jan va­loi­sas­ta het­kes­tä.

Ih­mi­seen lie si­sään­ra­ken­net­tu­na tar­ve py­hään, py­hyy­den ko­ke­muk­seen ja ar­jes­ta erot­tu­van py­hän viet­toon. Meis­sä on pyr­ki­mys ja tar­ve ol­la osa jo­ta­kin kor­ke­am­paa, joka ko­hot­taa konk­reet­ti­sen te­ke­mi­sen ja ma­te­ri­an ylä­puo­lel­le.

On myös sel­vää, et­tä il­man rau­hoit­tu­mis­ta, le­po­päi­vän py­hit­tä­mis­tä ih­mi­nen ei jak­sa. Hen­ki­ses­ti ei­kä fyy­si­ses­ti. Sik­si­kin py­hän ajat ovat tär­kei­tä, oli nii­den taus­tal­la va­kau­mus tai ei.

Siis­pä toi­vo­tam­me jo­kai­sel­le lu­ki­jal­le rau­hal­lis­ta, ilois­ta en­sim­mäis­tä ad­vent­tia. Hy­vää py­hää!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?