JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Pääkirjoitus
6.4.2017 9.19

Sidontoja, nostoja ja lukkoja

Tar­ja Ko­jo­la

Mikä on asee­ton kak­sin­kamp­pai­lu­muo­to, jois­sa kamp­pail­laan il­man lyön­te­jä tai pot­ku­ja, mut­ta jos­sa käy­te­tään eri­lai­sia ot­tei­ta ku­ten si­don­to­ja, nos­to­ja, heit­to­ja ja luk­ko­ja? Joo-o, pai­ni se on.

110-vuo­ti­as La­pu­an Vir­kiä isän­nöi pai­nin Suo­men­mes­ta­ruus­mols­ke­ja jo kah­den­nen­tois­ta ker­ran. Ki­sa­päi­vä käyn­nis­tyy yli­huo­men­na aa­mu­kym­me­nel­tä ja fi­naa­lit al­ka­vat kuu­del­ta.

Pai­nien suo­je­li­jak­si on lu­pau­tu­nut elin­kei­no­mi­nis­te­ri Mika Lin­ti­lä, joka tu­lee avaa­maan il­ta­pai­nit.

Ur­hei­lu­ta­lol­la on lau­an­tai­na lu­vas­sa suu­ren ur­hei­lu­juh­lan tun­tua, kun pe­rä­ti sata pai­ni­jaa ot­te­lee kan­sal­li­sis­ta mi­ta­leis­ta. Omia mie­hiä ma­tol­la näh­dään kah­dek­san. Kat­so­jia odo­te­taan maa­kun­nas­ta ja muu­al­ta Suo­mes­ta ai­na­kin pa­ri­tu­hat­ta.

Vir­kiä juh­lis­taa SM-pai­neil­la myös 110-vuo­tis­ta tai­val­taan la­pu­a­lai­sen har­ras­te- ja kil­paur­hei­lun ura­nuur­ta­ja­na. Vir­kiä sai it­se asi­as­sa al­kun­sa nuo­ri­so­seu­ran voi­mis­te­lu­seu­ras­ta. Pai­ni tuli pian ku­vaan mu­kaan, ku­ten Vir­ki­än pu­heen­joh­ta­ja Sami La­to­mä­ki ker­too ter­veh­dyk­ses­sään si­vul­la 17.

Läh­te­kää mols­kin reu­nal­le lau­an­tai­na!

En­nen lau­an­tain pai­nip­lä­jäys­tä jän­nä­tään per­jan­tai-il­ta­na, mi­ten Kob­rien käy ko­ris­lii­gan pu­do­tus­pe­leis­sä. Kob­rat yl­si­vät pla­yof­fei­hin nyt en­sim­mäis­tä ker­taa ja toi­veet ovat kor­ke­al­la. Kak­si ker­taa on otet­tu tak­kiin Kau­ha­jo­en Kar­hul­ta, nyt on pak­ko voit­taa. Fa­ni­bus­si läh­tee Kob­rien mu­kaan Kau­ha­jo­el­le, jo­kais­ta kan­nus­ta­jaa tar­vi­taan vie­ra­sot­te­lus­sa.