JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
20.8.2019 8.00

Sporalla S-joelle

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Kau­pun­gin­hal­li­tus on ei­len kä­si­tel­lyt ko­kouk­ses­saan py­kä­län, jos­sa ky­sy­tään La­pu­an ha­luk­kuut­ta läh­teä mu­kaan sel­vi­tyk­seen, jos­sa kar­toi­te­taan rai­ti­o­tie­lii­ken­teen mah­dol­li­suut­ta maa­kun­taan. Rai­ti­o­tiel­lä lii­ken­nöi­vät rai­ti­o­tie­vau­nut eli rait­si­kat, ra­ti­kat, spo­rat. Hips­te­ri­kie­lel­lä spå­rat.

Asi­aa aja­vat Ete­lä-Poh­jan­maan ja Poh­jan­maan lii­tot. Ra­ti­kat hyö­dyn­täi­si­vät esi­tyk­sen mu­kaan mah­dol­li­sim­man pal­jon ole­mas­sa­o­le­vaa ra­ta­verk­koa.

Hyö­dyt ovat sel­vät: Kun lin­ja-au­to- ja juna-ai­ka­tau­lut ovat hy­vin ra­jal­li­set ja työ­mat­ka- ja kou­lu­ai­ka­tau­lui­hin­kin osin huo­nos­ti so­pi­vat, pal­ve­li­si ti­he­äm­pi ra­tik­ka­lii­ken­ne vä­keä eri­no­mai­ses­ti. Jouk­ko­lii­ken­ne on tie­ten­kin myös ym­pä­ris­tö­te­ko.

Esi­tyk­ses­sä pu­hu­taan niin kut­su­tus­ta DUO-jär­jes­tel­mäs­tä, joka on käy­tös­sä Eu­roo­pas­sa jo vii­des­sä­tois­ta koh­tees­sa. Se so­vel­tuu 50 000 – 200 000 asuk­kaan kau­pun­ki­seu­duil­le. Pe­rus­sel­vi­tyk­sen kulu La­pu­an kau­pun­gil­le on noin 2 000 eu­roa.

Kyl­lä olis ko­mi­aa läh­tiä spo­ral­la Äs­jo­el­le. Ja sään­nöl­li­ses­ti toi­mi­va jouk­ko­lii­ken­ne pal­ve­li­si vaik­ka­pa te­at­te­ri­kä­vi­jöi­tä, ta­pah­tu­ma­vie­rai­ta, kon­sert­ti-ih­mi­siä, pe­sis­fa­ne­ja, har­ras­ta­jia eri­no­mai­ses­ti mo­neen suun­taan. Sais­ko­han ra­ti­kas­ta jää­dä pois Hi­pin sei­sak­keel­la?

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?