JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
19.4.2018 8.00

Tekijöitä eikä meinaajia

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Pi­te­let kä­sis­sä­si La­pu­an Sa­no­mien ke­väis­tä tee­ma­nu­me­roa. Leh­ti ja­e­taan laa­ja­le­vik­ki­se­nä myös ym­pä­ris­tö­kun­tiin. Si­vuil­le on koot­tu mo­nen­lais­ta asi­aa La­pu­as­ta ja la­pu­a­lai­sis­ta te­ki­jöis­tä.

Lu­ke­kaa­pa esi­mer­kik­si si­vul­ta 9, mi­ten per­hee­näi­ti in­nos­tui opis­ke­le­maan mie­leis­tä alaa ja pe­rus­ti toi­mi­ni­men. Sa­mal­la si­vul­la La­pu­an yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Esa Suu­ta­la ot­taa kan­taa kau­pun­gin ke­hi­tyk­seen. Sa­mal­la au­ke­a­mal­la on jut­tu tosi hy­väs­tä asi­a­kas­pal­ve­li­jas­ta, vaa­te­myy­jä Tuu­la Pe­rä­mä­es­tä, joka vaih­toi työ­paik­kaa Kaup­pa­ka­dun toi­sel­le puo­lel­le Sep­pä­läs­tä Pirt­ti­seen. Tuu­la on mo­nel­le tut­tu myyn­nin am­mat­ti­lai­nen, hä­nel­lä on sil­mää näh­dä heti mikä ke­tä­kin pu­kee.

Li­sää kau­neut­ta on tar­jol­la si­vul­la 21. La­pu­a­lais­ten Tomi ja An­na-Stina Kan­kaan hot­rod-tal­lis­sa Sii­ri­läs­sä on jäl­leen ra­ken­net­tu kau­no­tar, joka nap­pa­si Tam­pe­reen jenk­ki­au­to­näyt­te­lys­sä kak­si po­kaa­lia. Sa­mal­la si­vul­la on myös dra­maat­ti­sen näyt­tä­vä tans­si­po­ruk­ka: le­gen­daa­ri­sen La­pu­an Huis­ku -tans­si­seu­ran ri­veis­sä ai­koi­naan tans­si­neet la­pu­a­lai­set rou­vai­käi­set nai­set pe­rus­ti­vat La­tin Qu­eens -tans­si­ryh­män, ja heti en­sim­mäi­sis­tä ki­sois­ta nap­pa­si­vat 24 jouk­ku­een po­ru­kas­sa kuu­den­nen si­jan.

Mi­täs vie­lä? Kaup­pa­ka­dun yrit­tä­jät heh­kut­ta­vat ke­vät­tä si­vul­la 25, Pon­nis­tuk­sen jun­nu­jen hy­vää kaut­ta ihas­tel­laan ur­hei­lu­si­vuil­la, joil­la asi­aa myös ne­li­jal­kai­sis­ta ur­hei­li­jois­ta. Leh­des­sä on myös tu­tut Kob­ra-uu­ti­set. Lii­ga­jouk­ku­een kau­si al­kaa ol­la pa­ke­tis­sa, kat­seet kään­ty­vät jo tu­le­vaan kau­teen ja sen mo­niin kie­mu­roi­hin. On puu­tar­haa, pi­to­pal­ve­lua, val­tuus­to­pa­ki­naa, si­vis­tys­toi­men uu­tis­ta...

Ot­ta­kaa kaf­fi­kup­pi ja pla­rak­kaa leh­ti! Täs­sä tar­jol­la 32 si­vua la­pu­a­lai­sia te­ki­jöi­tä ei­kä mei­naa­jia.

PS: Muis­ta­kaa läh­teä lau­an­tai­na ja sun­nun­tai­na Van­haan Pauk­kuun! Tar­jol­la on la­pu­a­lais­ten nai­sy­rit­tä­jien pop up -ta­pah­tu­ma ja kan­sa­lai­so­pis­tol­la mo­nen­lais­ten tuu­naa­jien kä­den­jäl­keä. Lau­an­tai­aa­mun voi aloit­taa vaik­ka­pa tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­nan jär­jes­tä­mäl­lä nais­ten tai mies­ten aa­mul­la seu­ra­kun­ta­ta­lol­la tai Va­paa­kir­kos­sa. Ja py­hä­aa­mu­na kirk­koon, te­le­vi­si­o­kin tu­loo ;)

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?