JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
12.3.2020 7.00

Terveyttä ja hyvinvointia

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Me tääl­lä toi­mi­tuk­ses­sa suun­nit­te­lem­me leh­teen eri­lai­sia tee­mo­ja pit­käl­le etu­kä­teen. Tä­män vuo­den eri tee­mat ja nii­den jul­kai­su­a­jan­koh­dat on funt­sail­tu vii­me vuo­den puo­lel­la, toki nii­tä vuo­den mit­taan tar­peen mu­kaan voi­daan ajus­tee­ra­ta.

Täl­le maa­lis­kuul­le pääh­tim­me teh­dä laa­ja­le­vik­ki­sen leh­den tee­mal­la ter­veys ja hy­vin­voin­ti. Toi­mi­tus ide­oi ai­hei­ta, jot­ka liit­ty­vät ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin yl­lä­pi­toon. Si­sä­si­vuil­la on asi­aa muun mu­as­sa raa­va­hien mies­ten ”käi­vä­näs­tä” (ju­tus­ta sel­vi­ää, mikä se on), jos­sa hoi­tuu sekä krop­pa et­tä mie­li, avan­tou­in­nis­ta, lem­mik­kie­läi­mis­tä ja kun­to­sa­lin hi­teis­tä.

Hy­vin­voin­tia, enem­män hen­kis­tä sel­lais­ta, ovat myös kau­pun­gin lan­see­raa­mat ky­läil­lat, jois­ta en­sim­mäi­nen to­teu­tuu tänä il­ta­na Wan­has­sa Kar­hun­mä­es­sä. Ky­lä­läi­set saa­vat ker­toa par­haat asi­at omas­ta ky­läs­tään kau­pun­gin vä­el­le. Myös La­pu­an Sa­no­mat on mu­ka­na. La­pu­al­la on elin­voi­mai­sia ky­liä, jois­sa ta­pah­tuu pal­jon ja ele­tään hy­vää elä­mää. Se an­sait­see pääs­tä esil­le. Ky­läil­to­jen sa­toa pe­ra­taan ai­na seu­raa­val­la vii­kol­la leh­des­sä. Täs­sä tee­ma­leh­des­sä on myös ajan­koh­tais­ta ter­vey­sa­si­aa, jol­lais­ta em­me etu­kä­teen suun­ni­tel­leet. Seu­raam­me edel­leen ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta, ja ker­rom­me, mi­ten Val­met Tech­no­lo­gies Oy:n La­pu­an-teh­taal­la on va­rus­tau­dut­tu asi­aan. Juu­ri leh­den ol­les­sa pai­no­ko­neen lii­pa­si­mel­la tuli tie­to, et­tä Ete­lä-Poh­jan­maan en­sim­mäi­nen ko­ro­na-tar­tun­ta on to­det­tu Sei­nä­jo­el­la mie­hel­lä, joka on tul­lut töis­tä Poh­jois-Ita­li­as­ta. Tätä kir­joi­tet­ta­es­sa kar­toi­te­taan par­hail­laan mie­hen kon­tak­te­ja. Seu­rat­kaa uu­ti­soin­tia.

Ja edel­leen: pes­kää kä­siä, ys­ki­kää näs­tyy­kiin, äl­kää her­mos­tu­ko.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?