JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
31.5.2018 8.00

Tuhat nokallista savea

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Bird­Li­fe Fin­land muis­tut­taa, et­tä vaik­ka hel­le on hel­li­nyt mei­tä ih­mi­siä, niin pääs­ky­set, ke­sän ai­ru­et, ovat pu­las­sa.

Ne ni­mit­täin tar­vit­se­vat pe­sän­ra­ken­nuk­seen sa­vea, mut­ta sitä on tosi huo­nos­ti saa­ta­vil­la, kun lä­tä­köt ja vä­hän isom­mat­kin sa­vik­roo­pit kui­vu­vat sa­teen py­sy­es­sä loi­tol­la.

Räys­täs­pääs­ky pe­sii ni­men­sä mu­kai­ses­ti räs­tä­hien al­la. Jos ke­nel­lä räys­täs­pääs­kyn pesä on pu­a­rin sei­nus­tal­la, pan­kaa ku­vaa tu­le­maan. Haa­ra­pääs­ky taas te­kee pe­sän­sä esi­mer­kik­si kat­to­par­ruil­le ul­ko­ra­ken­nus­ten si­sään tai sil­to­jen al­le suo­jaan.

Nämä pääs­ky­la­jit muu­raa­vat pe­sän­sä sa­ves­ta, syl­jes­tä ja kas­vien leh­dis­tä ja var­sis­ta.

Ja yh­tä pe­sää var­ten pääs­ky tar­vit­see pe­rä­ti tu­hat no­kal­lis­ta sa­vea.

Pääs­ky­jen kan­nat ovat Suo­mes­sa ro­mah­ta­neet. Räys­täs­pääs­ky­jen ti­lan­ne on ai­van sur­kea: nii­tä on enää 10 pro­sent­tia kol­men­kym­me­nen­vuo­den ta­kai­ses­ta mää­räs­tä. Haa­ra­pääs­ky­jen kan­ta on pie­nen­ty­nyt 2000-lu­vul­la 40 pro­sent­tia.

Jot­ta pääs­ky­kan­nat py­syi­si­vät edes en­ti­sel­lään, niin pe­sän­ra­ken­ta­jia voi aut­taa esi­mer­kik­si kas­te­le­mal­la maa­ta eli te­ke­mäl­lä lä­tä­köi­tä sa­vi­sil­le, avoi­mil­le pai­koil­le. Pi­haan voi myös tuo­da sa­vea ja kas­tel­la sitä, et­tä se py­syy kos­te­a­na.

Tämä kan­nat­taa teh­dä sik­si­kin, et­tä var­mis­te­taan edes muu­ta­ma suvi eteen­päin... Pääs­ky­ses­tä ei ni­mit­täin ole päi­vää­kään ke­sään.

Iha­naa al­ka­vaa ke­sä­kuu­ta!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?