JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
10.8.2017 8.30

Tyhmyyttä ja välin­pi­tä­mät­tö­myyttä

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Ku­lu­nei­den ke­sät­tö­mien su­vi­kuu­kau­sien ai­ka­na La­pu­al­la ja naa­pu­rus­tos­sa­kin on tul­lut esiin muu­ta­mia röyh­kei­tä il­ki­val­ta­ta­pauk­sia. La­pu­al­la pol­tet­tiin hei­nä­kuun alus­sa Simp­si­ön ylä­laa­vu, jota lu­ke­mat­to­mat la­pu­a­lai­set ovat käyt­tä­neet vir­kis­täy­ty­mi­seen.

Ei­pä käy­te­tä het­keen, laa­vu pa­loi ai­van hii­lek­si.

Vii­kon­vaih­tees­sa har­mit­te­li so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa jäl­leen ih­mis­ten lu­ku­tai­dot­to­muut­ta Jo­ki­laak­son puu­tar­hu­ri Ma­ria Kyl­mä­luo­ma. Ei­kä en­sim­mäis­tä ker­taa. Tou­ko­kuus­sa Kyl­mä­luo­ma oli ha­vain­nut, et­tä opet­ta­ja luok­kan­sa joh­dol­la käys­ken­te­lee lam­mas­lai­tu­mel­la, vaik­ka se sel­ke­äs­ti kyl­tein kiel­le­tään. Men­neen vii­kon­vaih­teen ai­ka­na huo­mat­ta­van sel­keis­tä kiel­to­kyl­teis­tä ja sa­nal­li­sis­ta oh­jeis­ta huo­li­mat­ta joku po­ruk­ka oli ruok­ki­nut lam­pai­ta lei­väl­lä. Täs­tä li­sää si­vul­la 6.

On vai­kea ym­mär­tää, mis­tä näis­sä ta­pauk­sis­sa on kyse. Tyh­myy­des­tä ja vä­lin­pi­tä­mät­tö­myy­des­tä nyt ai­na­kin. Edel­li­ses­sä ta­pauk­ses­sa kyse on ri­kok­ses­ta, jos­ta on sää­det­ty ran­gais­tus. Toki laa­vun polt­ta­mi­ses­ta kär­sii koko se jouk­ko, joka sään­nöl­li­ses­ti on käy­nyt naut­ti­mas­sa luon­non rau­has­ta laa­vul­la.

Jäl­kim­mäi­ses­sä ta­pauk­ses­sa kyse on suu­res­ta ty­pe­ryy­des­tä. Ja sa­nal­li­sen oh­jeis­tuk­sen jäl­keen tie­tys­ti jo röyh­key­des­tä. Mi­kä­li eläi­miä Jo­ki­laak­sos­sa syö­te­tään vas­toin oh­jei­ta, saat­taa käy­dä niin, et­tä eläi­met vie­dään pois. Jo­ki­laak­son pik­ku eläin­tar­ha, ku­ten Simp­si­ön laa­vu, on tuot­ta­nut iloa sa­doil­le lap­sil­le ja ai­kui­sil­le vuo­si toi­sen­sa jäl­keen. Tä­mä­kin rie­mu saat­taa lop­pua, mi­kä­li kiel­lon rik­ko­mi­nen jat­kuu.

Laa­vun ja ko­tie­läin­tar­han kal­tai­set mu­ka­vat asi­at ovat pa­ras­ta La­pu­aa: il­mai­sia, kai­kil­le avoi­mia luon­to­koh­tei­ta, jot­ka ilah­dut­ta­vat kai­ke­ni­käi­siä. Voi kun jär­ki hiip­pai­li­si nii­den va­lo­päi­den aju­kop­paan, jot­ka näi­tä pal­ve­lu­ja vaa­ran­ta­vat il­ki­val­lal­la tai ajat­te­le­mat­to­muu­del­laan.

PS. Sep­po Sa­ran­pää lii­kun­ta­toi­mes­ta ker­toi ilou­u­ti­sen: Uu­den ylä­laa­vun kus­tan­nus py­ri­tään saa­maan kau­pun­gin en­si vuo­den bud­jet­tiin. Sitä odo­tel­les­sa voi pais­taa mak­ka­raa vaik­ka­pa Ry­ti­lam­men ala­puo­li­sel­la laa­vul­la tai Ri­ta­vuo­ren laa­vul­la.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?