JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
27.11.2018 8.00

(Uhka)rohkeita ja väsymättömiä

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Oli­pa vil­kas vii­kon­lop­pu!

Van­han Pau­kun jou­lu­mark­ki­noil­la ta­vat­tiin tut­tu­ja ja teh­tiin os­tok­sia. Tä­män kir­joit­ta­ja lei­poi mes­suil­ta kä­te­väs­ti pa­kas­ti­men täy­teen jou­lu­herk­ku­ja. Ja pu­kin­pus­si­kin täy­den­tyi.

Kyl­lä tuli ke­hu­ja naa­pu­ri­kau­pun­ki­lai­sil­ta! La­pu­an Sa­no­mien jou­lu­mark­ki­na­nu­me­ro ja­et­tiin myös lä­hi­kun­tiin, ja niis­tä tul­tiin taas jou­kol­la Van­haan Pauk­kuun. Kuor­ta­neel­ta, Lai­hi­al­ta, Hel­sin­gis­tä, Nur­moos­ta, Sei­nä­jo­el­ta, Kau­ha­val­ta, Yli­här­mäs­tä... Oli mu­ka­va kuul­la hy­vää pa­lau­tet­ta kult­tuu­ri­kes­kuk­ses­ta ja mark­ki­nois­ta – ja kom­men­toi­pa joku yli­här­mä­läi­nen, et­tä ”on­ko La­pu­al­la muka mei­tä pa­rem­mat suh­teet ylä­ker­taan, kun sait­ta näin hy­vän ke­lin jou­lu­mark­ki­nool­le...”

Vii­kon­lop­pu­na myös La­pu­an Yrit­tä­jät ry. viet­ti vuo­si­juh­laan­sa. Juh­las­sa pal­ki­tuis­ta yrit­tä­jis­tä uu­tis­ta si­vuil­la 6-8. Lu­ke­kaa­pa ju­tut tark­kaan. Niis­tä voi hel­pos­ti pää­tel­lä, kuka tätä Suo­mea oi­kein pys­tys­sä pi­tää: Toi­si­aan täy­den­tä­vä pa­ris­kun­ta, joka on kas­vat­ta­nut per­het­tä ja yri­tys­tä yh­tä ai­kaa, eläk­keel­le jää­nyt yrit­tä­jä, jon­ka ai­ka ei ku­lu­nut­kaan olo­neu­vok­se­na, nuo­ri nai­nen, joka ha­lu­aa ol­la tren­dien etu­ne­näs­sä, hui­mas­ti kas­va­nut te­ol­li­suu­sy­ri­tys, joka haki taan­noin kau­pat Ja­pa­nis­ta ja nyt suun­taa Kes­ki-Eu­roop­paan.

Ju­tuis­ta pal­jas­tuu mon­ta pien­tä ja isoa me­nes­tys­ta­ri­nan ra­ken­nus­puu­ta. Mut­ta myös roh­ke­aa, jopa uh­ka­roh­ke­aa us­koa omaan te­ke­mi­seen, ko­vaan työ­hön ja sii­hen, et­tä voi luo­da tur­va­tun työ­pai­kan myös muil­le kuin it­sel­leen.

Yrit­tä­jyys vaa­tii myös vä­sy­mä­tön­tä, lan­nis­tu­ma­ton­ta luon­net­ta. Jos tä­nään ei on­nis­tu, niin yrit­tä­jä us­koo sii­hen, et­tä huo­men­na tai vii­meis­tään en­si vii­kol­la jo on­nis­tuu. La­pu­an Sa­no­mat on­nit­te­lee pal­kit­tu­ja yrit­tä­jiä!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?