JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
7.9.2017 8.00

Yhteinen tarina

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pu­an­jo­en mai­se­maan, Lau­ri­lan sil­lal­le, on kul­ki­joi­ta ilah­dut­ta­maan il­mes­ty­nyt sini-val­koi­nen neu­leg­raf­fi­ti. Se on täy­sin uu­si tut­ta­vuus meil­lä. Pää­na­vauk­sen on teh­nyt La­pu­an Mar­tat, jot­ka äs­ket­täin hou­kut­te­li­vat Simp­si­öl­lä ret­keil­lei­tä osal­lis­tu­maan yh­tei­söl­li­sen kä­si­työn te­ke­mi­seen.

Ma­ton­ku­tees­ta sor­mi­vir­kaa­mal­la syn­tyi met­reit­täin ket­ju­ja. Työ edis­tyi kai­ke­ni­käis­ten te­ki­jöi­den an­si­os­ta. Har­va osal­lis­tu­ja ei var­maan­kaan sil­ti osan­nut ar­va­ta, mil­lai­nen lop­pu­tu­lok­ses­ta tu­lee. Sitä ei­vät tien­neet teh­des­sä vie­lä mar­tat it­sek­kään, mut­ta nyt se on kaik­kien näh­tä­vil­lä.

Neu­leg­raf­fi­ti elä­vöit­tää kau­pun­ki­ku­vaa, mut­ta se pi­tää si­säl­lään pal­jon enem­män. Sen on teh­nyt jouk­ko la­pu­a­lai­sia, yh­des­sä. Sil­lä on yh­tei­nen ta­ri­na. Sen sil­mu­kat yh­dis­tä­vät tii­viis­ti toi­siin­sa mon­ta te­ki­jää, ja val­mis työ nyt vie­lä use­am­man kat­so­jan.

Tus­kin La­pu­an Mar­tat pa­has­tui­si­vat, vaik­ka muut­kin ta­hot in­nos­tui­si­vat hei­dän ide­as­taan. Pak­sus­ta ma­ton­ku­tees­ta sor­mi­virk­kaus luon­nis­tui­si yh­tä hy­vin pal­ve­lu­ko­tien asuk­kail­ta, päi­vä­ko­tien hoi­to­lap­sil­ta kuin kou­lu­lai­sil­ta­kin. Yh­des­sä! Mi­ten help­po se oli­si to­teut­taa, ja mi­ten pal­jon rie­mua se tar­jo­ai­si te­ki­jöil­leen.

Yh­des­sä teh­den ra­ken­ne­taan yh­tei­söl­li­syyt­tä ihan huo­maa­mat­ta. Yh­tei­söl­li­syys on ih­mei­tä te­ke­vä voi­ma­va­ra. Sitä vah­vis­ta­vat paik­ka­kun­nan asuk­kaat it­se mm. ko­koon­tu­mal­la ja tal­koi­le­mal­la.

Kun syk­sy on tul­lut, voi­daan to­de­ta, et­tä La­pu­an kesä on ol­lut juu­ri täl­lai­nen vä­keä ko­ko­a­va ajan­jak­so. Se kaik­ki on nyt sil­mu­koi­tu yh­teen, osit­tain mei­dän kaik­kien yh­tei­nen ta­ri­na muis­toi­neen.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?