JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Urheilu
25.6.2024 11.00

Super­pe­sis­ty­töille piste PesäKuulalta

D-loh­kos­sa kol­man­te­na ole­vat Vir­ki­än su­per­pe­sis­ty­töt pe­la­si­vat en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti C-loh­kon kär­ki­paik­kaa pi­tä­vää kes­ki­poh­ja­lais­ta Jo­ki­laak­son Pe­sä­Kuu­laa vas­taan ja nap­pa­si­vat vie­rail­ta pis­teen jak­soin 1-2k (0-9, 4-3, 2-3) ju­han­nuk­sen aa­to­naat­to­na Pis­ko-Aree­nal­la.

– Var­sin lä­hel­lä oli ko­tiu­tus­kil­pai­lun voit­to ja toi­nen­kin pis­te. Kyl­lä pa­rem­pi jouk­kue sil­ti voit­ti, vaik­ka tämä oli yk­si par­hais­ta pe­leis­täm­me, myön­si Vir­ki­än viuh­ka­mies Pet­ri Heik­ki­nen.

Avaus­jak­so ete­ni ta­sai­sis­sa mer­keis­sä ai­na vii­mei­seen vuo­roon saak­ka, sil­lä Pe­sä­Kuu­la oli saa­nut vain pari juok­sua har­ha­hei­tol­la ja yh­den lyön­nil­lä.

– Jak­son rat­kai­si vie­rai­den ”on­ne­kas” 2-ra­ja­lyön­ti, mil­lä tuli juok­su ja kun­na­ri. Se tuot­ti sit­ten lii­an hel­pos­ti nel­jä juok­sua li­sää.

Vir­kiä aloit­ti toi­sen jak­son uu­sin ku­jein ja joh­ti kah­den vuo­ron jäl­keen 2-0, kun Se­ria Kon­tio ja Sii­ri Poi­ke­lis­pää ko­tiut­ti­vat ete­ni­jät. Pe­sä­Kuu­la vas­ta­si kol­man­nes­sa vuo­ros­sa ja teki ti­lan­teek­si 2-3.

Vir­kiä nou­si ta­soi­hin har­ha­hei­ton tur­vin, ja voit­to­juok­sun löi Neea La­ka­nie­mi. Kun la­pu­a­lais­ten ote ul­ko­na piti, oli edes­sä ko­tiu­tus­lyön­ti­kil­pai­lu.

Vir­ki­äs­tä juok­sun is­ki­vät jo­ke­rit Jon­na Iko­la ja Ai­no Pa­lo­jär­vi, mut­tei se riit­tä­nyt, sil­lä Pe­sä­Kuu­lan vii­des lyö­jä ta­soit­ti ti­lan­teek­si 2-2. Kun Vir­kiä jäi juok­suit­ta toi­ses­sa ko­ta­ris­sa, vie­rail­le riit­ti yk­si juok­su voit­toon.

– Vie­rail­la oli tuu­ri­a­kin ko­ta­ris­sa, kun huo­nos­ti osu­neet lyön­nit pu­to­si­vat vä­liin, har­mit­te­li Heik­ki­nen.

Vir­ki­än yk­kö­nen oli mai­nio luk­ka­ri Oo­na Aat­sin­ki. Kak­kos­pal­kin­non vei toi­sen jak­son rat­kais­sut La­ka­nie­mi, joka myös vaih­toi hy­vin (4/4).

JT