JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Uutiset
10.7.2024 8.30

Hyvin­voin­ti­a­lueen suun tervey­den­huollon digitaaliset palvelut laajenevat

Suun ter­vey­den­huol­lon di­gi­taa­li­set pal­ve­lut laa­je­ne­vat Ete­lä-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la ke­sän ja syk­syn ai­ka­na. Jat­kos­sa di­gi­taa­li­nen ajan­va­raus on en­si­si­jai­nen ajan­va­raus­ka­na­va las­ten mää­rä­ai­kais­tar­kas­tuk­siin koko hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la. Ai­ko­ja voi va­ra­ta 1-, 3- ja 5-vuo­ti­ai­den sekä 1.-, 3.- ja 5. luok­ka­lais­ten las­ten mää­rä­ai­kais­tar­kas­tuk­siin. Ajan­va­raus on avau­tu­nut 17.6. ja en­sim­mäi­set ajat ovat va­rat­ta­vis­sa elo­kuul­le.

Al­le kou­lui­käis­ten tar­kas­tuk­set teh­dään syn­ty­mä­päi­vän ai­koi­hin ja huol­ta­jien tu­lee va­ra­ta ai­ka oma­toi­mi­ses­ti. Kou­lui­käi­set tar­kas­te­taan erik­seen so­vit­tuun ai­kaan, ja ajan va­raa­mi­ses­ta tie­do­te­taan erik­seen. Ajan­va­raus teh­dään hy­vin­voin­ti­a­lu­een verk­ko­si­vu­jen kaut­ta.

Ete­lä-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­a­lue tar­jo­aa myös suun ter­vey­den­huol­lon etä­vas­taa­not­to­ja 1-vuo­ti­ail­le ja en­sim­mäis­tä las­taan odot­ta­vil­le. Mo­lem­mis­sa on kyse lä­hin­nä suun ter­vey­den edis­tä­mi­ses­tä, joka so­vel­tuu hy­vin etäyh­tey­del­lä to­teu­tet­ta­vak­si. Etä­vas­taa­no­tol­le voi va­ra­ta ajan hy­vin­voin­ti­a­lu­een verk­ko­si­vu­jen Säh­köi­nen asi­oin­ti -si­vun kaut­ta.

Ham­mas­hoi­ta­jat ta­voit­taa elo­kuus­ta al­ka­en myös chat-pal­ve­lun kaut­ta. Suun ter­vey­den­huol­lon chat-pal­ve­lus­sa voi asi­oi­da sa­mois­sa asi­ois­sa kuin pu­he­li­mit­se.