JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
5.9. 08:00

Ritavuorella pihakirp­pis­teltiin kylähengessä

Ritavuoren kyläyhdistyksen tempaisemaan pihakirppistapahtumaan lähti mukaan 35 taloa, jotka olivat koonneet itselle tarpeettomaksi jäänyttä tavaraa kiertoon.

Ritavuoren kyläyhdistyksen tempaisemaan pihakirppistapahtumaan lähti mukaan 35 taloa, jotka olivat koonneet itselle tarpeettomaksi jäänyttä tavaraa kiertoon.

Ri­ta­vuo­ri ry, Ri­ta­mä­en ja Ri­ta­vuo­ren ky­läyh­dis­tys, jär­jes­ti lau­an­tai­na his­to­ri­an­sa en­sim­mäis­tä ker­taa pi­ha­kirp­pis­ta­pah­tu­man. Ta­pah­tu­man laa­juus ja suo­sio ylit­ti­vät odo­tuk­set, sil­lä 35 ta­loa oli mu­ka­na ta­pah­tu­mas­sa ja vä­keä riit­ti useis­ta naa­pu­ri­kun­nis­ta as­ti.

– Tar­koi­tuk­se­na oli ak­ti­voi­da yrit­tä­jyys­kas­va­tus­hen­ges­sä myös lap­sia pie­ni­muo­toi­siin mehu ja kek­si -tar­joi­lui­hin, mut­ta nyt in­nos­tut­tiin niin, et­tä tar­jol­la oli myös mm. oma­te­kois­ta ome­na­hil­loa. Ta­pah­tu­ma tu­lee var­mas­ti­kin pe­rin­teek­si. Eh­kä­pä en­si ker­ral­la toi­min­taa voi­si laa­jen­taa myös esi­mer­kik­si po­ke­mon­kort­tien, fri­ba­kiek­ko­jen tai le­lu­jen vaih­te­luun­kin. Kaik­ki on mah­dol­lis­ta, kun saa­daan jäl­ki­kas­vua ak­ti­voi­tu­maan ja si­säis­tä­mään eko­lo­gi­suu­den ja kier­to­ta­lou­den sa­lo­ja, ky­läyh­dis­tys Ri­ta­vuo­ri ry:n pu­heen­joh­ta­ja Tan­ja Nor­re­na suun­nit­te­lee.

Ai­kuis­ten ja nuor­ten vaat­teet oli­vat myös hy­vin ky­syt­ty­jä ja las­ten har­ras­tus­vä­li­neet te­ki­vät kaup­pan­sa.

– Sii­tä­hän tämä läh­ti, kun kai­kil­la oli vää­rän­ko­koi­sia mo­no­ja ja suk­sia va­ras­tot täyn­nä. Mi­käs sen hel­pom­paa on kuin nos­taa omat ta­va­rat omal­le pi­hal­le ja täyt­tää taas va­ras­tot uu­del­la so­pi­vam­mal­la ta­va­ral­la, Nor­re­na kiit­te­lee.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?