JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Uutiset
27.6.2024 8.00

Tänä kesänä pyöräillään taas kytötuvalle

Alajoki on huikea kokemus kaikkina vuorokauden aikoina, mutta erityisen kaunista katseltavaa ovat auringonlaskut. Lapuan kaupungin ja Lapuan Sanomien kesäpyöräilykampanjan postilaatikko odottaa jälleen pyöräilijöitä Kytötuvan pihapiirissä.

Alajoki on huikea kokemus kaikkina vuorokauden aikoina, mutta erityisen kaunista katseltavaa ovat auringonlaskut. Lapuan kaupungin ja Lapuan Sanomien kesäpyöräilykampanjan postilaatikko odottaa jälleen pyöräilijöitä Kytötuvan pihapiirissä.

Kalle Vaahtoniemi

Min­na Vai­ni­on­pää
@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pu­an kau­pun­gin ja La­pu­an Sa­no­mien yh­tei­nen ke­sä­pyö­räi­ly­tem­paus on var­ma ke­sän merk­ki. Niin tä­nä­kin vuon­na. Pyö­räi­lyt al­ka­vat tu­le­va­na lau­an­tai­na 29.6. ja suun­ta on tut­tuun ta­paan Ala­jo­en pel­to­mai­se­mien hal­ki Ky­tö­tu­val­le. Sen pi­ha­pii­ris­tä löy­tyy mus­ta pos­ti­laa­tik­ko, jon­ne saa pyö­räil­lä vie­mään La­pu­an Sa­no­mis­sa jul­kais­ta­via osal­lis­tu­mis­ku­pon­ke­ja.

Kaik­ki Ky­tö­tu­val­le vie­tyyn pos­ti­laa­tik­koon pyö­räi­ly­suo­ri­tuk­sen­sa il­moit­ta­neet kun­toi­li­jat osal­lis­tu­vat jäl­leen Jopo-pol­ku­pyö­rän ar­von­taan. Li­säk­si lu­vas­sa on mu­ka­via mui­ta pal­kin­to­ja.

Ke­sä­pyö­räi­ly­kam­pan­jan hui­pen­nus ja vii­mei­nen osal­lis­tu­mis­päi­vä on tors­tai­na 8.8., jol­loin taas läh­de­tään suu­rel­la jou­kol­la kau­pun­gin­ta­lon pi­has­ta yh­tei­ses­ti pyö­räi­le­mään Ky­tö­tu­val­le il­ta­kah­vil­le.

Toi­vom­me pyö­räi­li­jöil­tä mie­len­kiin­toi­sia ha­vain­to­ja mat­kan var­rel­ta. Ne ovat mu­ka­vaa lu­et­ta­vaa. Rei­til­lä on pait­si kau­niit mai­se­mat myös pal­jon muu­ta näh­tä­vää. Sää­ti­la pyö­räil­les­sä on usein oleel­li­nen ha­vain­to­jen koh­de, sa­moin lin­nut ja kas­vit.

Pos­ti­laa­tik­koon voi käy­dä pu­dot­ta­mas­sa il­moi­tuk­sen osal­lis­tu­mi­ses­taan jo­kai­sel­la pyö­räi­ly­ker­ral­la. Oman ni­men­sä ja yh­teys­tie­dot, pyö­räi­ly­suo­ri­tuk­sen ajan­koh­dan sekä mat­kan ha­vain­not voi kir­ja­ta myös pos­ti­kor­til­le tai mil­le ta­han­sa lip­pu­lap­pu­sel­le. Mitä per­soo­nal­li­sem­pi, sen haus­kem­pi!

Vii­me vuon­na pyö­räi­li­jöi­tä osal­lis­tui tem­pauk­seen ko­mea mää­rä. Suo­ri­tuk­sia oli sa­to­ja. Moni oli ot­ta­nut Ala­jo­en pyö­rä­len­kin päi­vit­täi­sek­si ru­tii­nik­si, toi­set te­ki­vät yk­sit­täi­siä pii­pah­duk­sia Ky­tö­tu­van mai­se­mis­sa. Mu­ka­vaa oli huo­ma­ta, et­tä myös ke­sä­lo­maa La­pu­al­le viet­tä­mään tul­leet oli­vat hy­pän­neet pyö­rän sel­kään ja jät­tä­neet pos­tia kam­pan­ja­laa­tik­koon. Pyö­räi­li­jöi­tä liik­kui Ky­tö­tu­val­le, sekä Hel­lan­maan et­tä La­pu­an suun­nis­ta, kaik­ki­na vuo­ro­kau­den ai­koi­na. Hel­le­päi­vien ai­ka­na aa­mut ja myö­häi­set il­lat oli­vat suo­si­os­sa sekä va­loi­sat ke­säy­ön tun­nit.

Ot­ta­kaa­han pyö­rä­ret­ken suun­nak­si jat­kos­sa Ala­jo­ki ja Ky­tö­tu­pa. Kun­toi­lu­suo­ri­tuk­sen voi teh­dä yk­sin, ys­tä­vän kans­sa tai koko per­heen voi­min. Kan­nat­taa ot­taa vaik­ka eväät mu­kaan ja jär­jes­tää oma­toi­mi­nen pik­nik Ala­jo­en mai­se­mis­sa tai Ky­tö­tu­vas­sa si­säl­lä.