JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
22.4. 11:00

Töitä ukrai­na­lai­sille rekry­ta­pah­tu­malla

Työl­le te­ki­jä – Get Hi­red -ta­pah­tu­ma ko­ko­aa yh­teen la­pu­a­lai­set yri­tyk­set ja La­pu­al­le saa­pu­neet uk­rai­na­lai­set.

La­pu­al­la ak­tii­vi­ses­ti uk­rai­na­lais­ten pa­ris­sa toi­mi­va Har­ri Sep­pä­lä sekä la­pu­a­lai­nen maa­han­muut­ta­jien aset­tau­tu­mi­seen eri­kois­tu­nut Pon­te Oy jär­jes­tä­vät en­si maa­nan­tai­na yh­tei­sen rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­man, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on tuo­da yh­teen La­pu­al­le ul­ko­mail­ta muut­ta­neet sekä paik­ka­kun­nal­la toi­mi­vat yri­tyk­set.

– Paik­ka­kun­nal­le saa­pu­neet uk­rai­na­lai­set ovat hy­vin kou­lu­tet­tu­ja ja mo­ti­voi­tu­nei­ta työl­lis­ty­mään. Tal­koo­hen­ges­sä jär­jes­tet­tä­väl­lä ta­pah­tu­mal­la ha­lu­taan mah­dol­lis­taa yri­tys­ten ja tän­ne tul­lei­den koh­taa­mi­nen. Ta­pah­tu­mas­sa on mu­ka­na kon­tak­ti­a­gent­te­ja, jot­ka oh­jaa­vat työ­tä et­si­viä yri­tys­ten pis­tei­siin ja avus­ta­vat kom­mu­ni­koin­nis­sa, ker­too Tuo­mas Män­nis­tö Pon­te Oy:stä.

– Sekä La­pu­al­la et­tä naa­pu­ri­kun­nis­sa use­at uk­rai­na­lai­set ovat jo työl­lis­ty­neet, sil­lä työn­te­ko-oi­keu­den al­ka­mi­sa­jan­koh­taa muu­tet­tiin si­ten, et­tä töi­hin saa men­nä heti ti­la­päi­sen suo­je­lun ha­ke­muk­sen jät­tä­mi­sen jäl­keen. Työn­saan­nin kaut­ta mah­dol­lis­tuu myös työs­ken­te­lyyn pe­rus­tu­van oles­ke­lu­lu­van han­kin­ta ja py­sy­väm­pi aset­tau­tu­mi­nen paik­ka­kun­nal­le.

Jär­jes­tä­jät toi­vo­vat ta­pah­tu­maan yri­tys­ten run­sas­ta osal­lis­tu­mis­ta.

– Vaik­kei työ­voi­ma­tar­ve oli­si­kaan juu­ri nyt ajan­koh­tai­nen, kan­nat­taa ta­pah­tu­maan osal­lis­tua tu­le­vai­suu­den työ­voi­ma­tar­pei­ta sil­mäl­lä pi­tä­en.

Ta­pah­tu­ma­paik­ka­na on Van­han Pau­kun Ala­jo­ki­sa­li. Sekä työn­ha­ki­joi­den et­tä yri­tys­ten apu­na kans­sa ovat mo­ni­kie­li­set kon­tak­ti­a­gen­tit, jot­ka aut­ta­vat kom­mu­ni­koin­nis­sa puo­lin ja toi­sin. Yri­tyk­set voi­vat esi­tel­lä omaa toi­min­taan­sa myös tie­tois­kuil­la. Ti­lai­suu­den tuo­tot oh­ja­taan La­pu­al­la asu­vien uk­rai­na­lais­ten hy­väk­si.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?