JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
9.5.2019 8.00

Nyt on menoja ja meininkiä

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pu­al­le on tu­los­sa vil­kas lop­pu­viik­ko mark­ki­noi­den mer­keis­sä. Tä­nään Van­has­sa Pau­kus­sa tu­tus­tu­taan yh­dis­tys­ten toi­min­taan ja pal­ve­lui­hin, kun jär­jes­tö­mark­ki­nat -kier­tue py­säh­tyy paik­ka­kun­nal­le.

Huo­men­na ja lau­an­tai­na ovat pe­rin­tei­set ke­vät­mark­ki­nat to­ril­la. Se on mo­nel­le se var­min merk­ki ke­vääs­tä ja ke­säs­tä. Vii­kon­lop­pu hui­pen­tuu sun­nun­tai­na äi­tien­päi­vään.

Kä­des­sän­ne ole­va La­pu­an Sa­no­mien laa­ja­le­vik­ki­nen leh­ti tar­jo­aa omal­ta osal­taan pie­nen lä­pi­leik­kauk­sen vi­re­äs­tä paik­ka­kun­nas­ta. Lä­hi­päi­vät ovat täyn­nä me­no­ja ja mei­nin­ke­jä, mut­ta tämä on vas­ta al­ku­soit­toa sil­le, mitä kau­pun­gin kesä tu­lee ole­maan. Jo vii­kon ku­lut­tua 18.5. Jo­ki­laak­sos­sa La­keus kuk­kii, kun siel­lä jär­jes­te­tään his­to­ri­an en­sim­mäi­set puu­tar­ha­mes­sut.

Tä­män leh­den si­säl­lä on myös kau­pun­gin oma tie­do­tus­leh­ti “Hy­viä uu­ti­sia La­pu­al­ta”, joka täy­den­tää osu­vas­ti leh­den vä­lit­tä­mää paik­ka­kun­nan vi­re­ää uu­tis- ja ta­pah­tu­ma­vir­taa. Kan­nat­taa is­tah­taa, ot­taa hyvä asen­to, kup­pi kah­via ja lu­kea. La­pu­al­la asuu tyy­ty­väis­tä vä­keä!

Sun­nun­tai­na juh­li­taan ja muis­te­taan äi­te­jä. Ai­van eri­tyi­nen juh­la­päi­vä se tu­lee ole­maan la­pu­a­lai­sel­le, yh­dek­sän lap­sen äi­dil­le Lah­ja Sa­lo­mä­el­le, joka saa vas­taa­not­taa tuol­loin mer­kit­tä­vän kun­ni­a­mer­kin ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­töl­tä kas­vat­ta­ja­na te­ke­mäs­tään ar­vok­kaas­ta työs­tä. Se kan­nat­taa myös lu­kea tä­män leh­den si­vuil­ta.

Sen myö­tä hy­vää äi­tien­päi­vää äi­deil­le eri elä­män­vai­heis­sa!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?